Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Tuesday, February 5

Dajjal-Dajjal

Bahagian 2
Dajjal-Dajjal


ORANG-ORANG Eropah yang telah celik sebelah mata mereka, telah bangun merobahkan kedudukan politik negara-negara mereka.

Pemberontakan demi pemberontakan telah berlaku di beberapa negara. Di England dan Perancis, beberapa kepala raja dipancung rakyat. Rakyat menuntut kebebasan dan mahukan dewan perwakilan rakyat. Rakyat mahu dibataskan kekuasaan raja dan diasingkan kekuasaan dan campurtangan gereja dan Pendeta. Rakyat memperjuangkan republik. Ini semua telah berlaku di negara-negara Eropah dan kemudian mereka menjadi kapitalis dan imperialis.

Seluruh negara-negara Eropah berlaku perubahan, dan orang-orang Eropah yang berpindah ke Amerika juga memberontak dan mendirikan negara republik. Orang-orang Kristian bangun merobah nasib mereka, mereka memisahkan agama dari negara, sebab memang pada dasarnya agama Nasrani tidak untuk urusan kenegaraan.

Tetapi bagaimana sekalipun golongan manusia ini tidaklah membuang agama Kristian mereka, sekalipun mereka berpecah-pecah dalam berbagai aliran, namun umumnya tidaklah membuang agama sama sekali. Kerana itu semangat agama mereka di-bawa bersama-sama dalam memerangi dan menakluk menjajah negara-negara bangsa lain terutama-nya terhadap umat Islam, sebagai terbukti dengan apa yang mereka katakan perang salib, yang berlanjutan selama dua abad lamanya. Sungguhpun mereka telah diusir dengan kekalahan oleh Salahuddin Ayubi, tetapi rupanya hingga kalahnya Turki dalam perang bumi dunia pertama, masih lagi mereka katakan baru berakhirnya perang salib. Kejayaan mereka mengalahkan Turki di medan perang, serentak dengan itu kejayaan mereka menipu Arab supaya menyertai mereka membunuh dari mengalahkan Turki adalah bagi mereka satu lanjutan dari perang salib.

Itulah mereka Dajjal-Dajjal yang membawa syurga dan neraka. Mereka dari berbagai bangsa datang kepada umat Islam menawarkan air atau syurga. Sebaliknya jika ditolak, terimalah apinya atau neraka, yaitu peluru-peluru dan bom-bom yang menghancurkan umat dan negara umat Islam.

Satu hadis Nabi Muhammad (s) dari Bukhari dan Muslim menerangkan, Sesungguhnya bila Dajjal. itu keluar, maka dia membawa air dan api. Adapun yang dilihat seperti api oleh manusia itu ialah air yang lazat rasanya, dan yang dilihat air oleh manusia itu yang sebenarnya ialah api yang membakar. Oleh itu siapa-siapa di antara kamu yang sempat menghadapi peristiwa itu, maka hendaklah dia memilih apa yang dilihatnya api, kerana yang sebenarnya itulah air sejuk yang lazat cita rasanya'

Dajjal-Dajjal itu membawa bersama mereka aneka rupa barang yang menjahanamkan jiwa dan budi umat Islam. Mereka penjajah-penjajah dari barat, dari bangsa-bangsa Eropah benar-benar membuktikan segala sifat yang dibayangkan oleh Muhammad (s).


Di hadis lain ada dikatakan mereka lebih dahulu mendapat sahabat-sahabat, itulah murid-murid dan pengkhianat yang menjadi alat mendahului memecahkan perpaduan dan keimanan umat Islam.

Bila negeri-negeri umat Islam telah mereka masuki kerana mengejar kekayaan langsung menjajah, maka berjalanlah dasar pecah-pecah kemudian prrintah. Berjalanlah usaha supaya umat Islam terpesong dari agama Islam, melalui pelajaran dan kebudayaan dengan segala kekuasaan .yang ada pada mereka.

Kekuasaan mereka telah meliputi keseluruhannya, kecuali tanah haram Mekah dan Medinah yang tidak mereka datangi, namun bagaimanapun jarum politik mereka sampai juga di sana.


Kejahatan mereka tidaklah tersembunyi lagi. Niat mereka telah diceritakan oleh Al-Quran, mulut mereka sendiripun telah melahirkan dengan terangnya, hujung pena mereka telah menjadi saksi dan kemudian perbuatan mereka membuktikannya.

Perpaduan Arab, bangsa umat Islam dari kawasan yang sangat stratejis, kebangkitan umat Islam, bukan itu sahaja yang mereka takuti, tetapi jalan lalu lintas Terusan Suez dan di sana ada lagi kekayaan yang mereka idamkan, yaitu minyak, dan berbagai-bagai lagi .kekayaan di bumi timur.

Mereka datang menerkam ke negeri-negeri umat Islam kerana lapar dan loba, seperti menerkam hidangan yang menyajikan makanan dan minuman yang lazat. Justeru kerana itu tidaklah mereka mahu tnelepaskan apa-apa yang mereka rampas itu dengan begitu sahaja. Mereka telah melakukan apa saja dan semuanya menjadi cerita sejarah penjajahan mereka yang tamak dan rakus itu.

Dan akhirnya, karena Allah akan melakukan sesuatu seperti yang telah dijanji, mereka telah terpedaya oleh orang-orang Yahudi dan merekapun mengusahakan dan membantu orang-orang Yahudi kembali ke Palastin dan menjayakan penubuhan negara Israel yang kini menjadi duri dalam daging Arab dan Umat Islam.

Nabi Muhammad (s) pernah menerangkan semasa hidupnya, bahwa pada akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman itu adalah orang-orang Yahudi akan tinggal di Palastin dan akan mendirikan kera-jaan sementara di sana. Usaha mereka akan dibantu oleh Dajjah-Dajjal dan banyak kaum Muslimin syahid di sana, tetapi akhirnya mereka akan me-nerima pembalasan Allah seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad (s) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim: Tidak akan bangkit hari kiamat hingga orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, maka orang-orang Islam akan membunuh mereka hingga tiap-tiap seorang Yahudi bersembunyi di balik-balik batu dan pokok. Batu-batu dan pokok-pokok itu akan berkata, wahai orang-orang Islam, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, marilah bunuh dia. Hanya pokok alfurqad sahaja yang tidak berkata kepada orang-orang Islam kerana pokok itu pokok Yahudi.
Kata Al-lmam At-Tabrani, 'alfurqad' itu adalah sejenis pokok yang berduri, yang banyak tumbuh di Baitulmuqadis dan di sanalah Dajjal-Dajjal dan yahudi akan terbunuh.

Siapakah Dajjal-Dajjal itu yang matanya buta sebelah dan dikatakan akan keluar di akhir zaman dengangan mengandar syurga dan neraka, akan datang dengan membawa bermacam-macam sihir, maka siapa yang menurut mereka akan mendapat syurga neraka dan siapa yang enggan kepada syurga neraka, maka padahnya ialah neraka mereka.

Sesungguhnya semuanya telah cukup terang dan jelas dan tidaklah menjadi suatu kesukaran untuk mengenal Dajjal-Dajjal itu yang dikatakan sebagai pembantu orang-orang Yahudi. Mereka itu ialah kaum libralis, kapitalis dan imperialis dari keturunan umat Nasrani.

Mereka itu baru sahaja terlepas dari kekejaman icudal dan gereja, baru saja keluar dari gelap meraba kepada terang sesudah mendekati umat Islam dan mempelajari ilmu pengetahuan dari orang-orang Islam. Banyak orang-orang Eropah yang jujur mengakui bahwasanya orang Islam adalah guru dan pembuka mata mereka di berbagai lapangan ilmu' pengetahuan.

Mereka telah terlalu lama buta dan baru saja celik, tetapi hanya sebelah mata sahaja, sedang yang sebelah lagi masih buta juga.

Apabila disebutkan buta, maksudnya ialah buta mata hati. Di dalam Al-Quran ada disebutkan ten-tang buta, yang bermaksud tidaklah mata kasar di luar, tetapi adalah mata hati, yaitu hati manusia.

Mereka itu telah maju dalam lapangan sains dan teknoloji, mereka menjadi kuat dengan kejayaan teknoloji yang asal mulanya dipelajari dari umat Islam sebagai pencipta beberapa ilmu yang penting yang menjadi asas kepada kemajuan ilmu pengetahuan sekarang.

Mereka membawa bermacam-macam kemajuan teknik yang seolah-olah sihir. Kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana dan ahli-ahli pengetahuan mereka berupa aneka jentera semuanya mempesona orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa langsung hingga ada dikatakan orang sebagai sihir.

Sebenarnya jika semua kebolehan manusia di zaman ini mahu dikatakan oleh Nabi Muhammad (s) di zaman beliau, sudah tentu tidak termasuk pada akal. Jangankan lebih seribu tahun yang lalu, sedangkan baru seratus tahun dahulu sahaja benda-benda seperti kapalterbang, keretapi, talipon, radio dan sebagainya telah terlalu payah manusia me-nerimanya dan benda-benda itu pernah dikatakan dan dianggap sihir kerana luar biasa kepada orang-orang yang tidak mengetahui.

Sepatutnya ini semua tidaklah menghairankan. Sebab Allah sendiri dalam membentangkan ke-kuasaannya telah menyatakan, yaitu bumi ini ter-hampar, supaya sesuai dengan akal fikiran dan penglihatan mata manusia. Tetapi tidakkah Allah juga yang mengajar bahwa bumi ini ditegakkan dengan tiang-tiang yang tidak kelihatan, dan mengajar bagaimana dengan bintang-bintang yang beredar, dan tidakkah Allah telah mengajar manusia supaya menyiasat bagaimana Allah mema-sukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Apabila dipelajari peredarannya manusia bertemu dengan kuasa tarikan dan mulai mengetahui bahwa bumi dan planet-planet lain ber-bentuk bulat.

Tidakkah Allah telah berfirman bahwa (Kami, Allah) 'Yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak tahu'-Surah al-'Alaq, 5. Tidakkah Allah telah menerangkan di dalam Quran, yaitu (dijadikan olehNya (Allah): 'Kuda, baghal, kaldai supaya kamu mengendarainya dan sebagai perhias-an. Dan (Allah) menjadikan apa-apa yang belum kamu ketahui'-Surah An-Nahl, 8.

Apa-apa yang tadinya belum diketahui, sekarang telah didapati seperti keretapi, lori, fnotokar, kapalterbang dan sebagainya, semuanya itu sebagai alat-alat pengangkutan dan alat-alat kendaraan bagi manusia, juga dirasai sebagai perhiasan yang di-banggakan kerana kecantikan sebuah motokarmisal-nya dan semuanya itu adalah mengganti alat-alat kendaraan dan alat-alat pengangkutan zaman dahulu, yaitu kuda, baghal dan kaldai, adalah semuanya telah dibayangkan di dalam AI-Quran.

Allah yang menjadikan semuanya itu. Sesuatu yang 'diciptakan Allah, kemudian yang diciptakan itu menciptakan pula sesuatu dengan menggunakan bahan-bahan dan benda-benda yang juga diciptakan oleh Allah, itu dinamakan perbuatan atau ciptaan Allah menerusi makhluk ciptaan Allah.

Sebuah hadis Rasulullah (s) yang diriwayatkan oleh Abu Huzaifah disebutkan oleh Imam Bukhari, menerangkan: 'Sesungguhnya Allah itu pencipta tiap-tiap pencipta dan tiap-tiap ciptaannya.'

Sebagai contoh, segala ciptaan manusia yang dicipta oleh Allah, seperti motokar dan sebagainya adalah menggunakan bahan-bahan seperti besi dan lain-lain benda yang juga ciptaan Allah, maka motokar itu hakikatnya adalah ciptaan Allah jua.

Seperti Iain-lain, langit, bumi, bintang akan binasa, maka manusia, motokar dan sebagainya juga akan menemui ajal masing-masing, yaitu men-jadi mayat, menjadi tanah dan menjadi barang buruk dan besi buruk yang binasa dan tidak berharga.
Umat Islam yang ketinggalan zaman tidak sedar betapa rekaan-rekaan yang ujud pada masa ini adalah dari petunjuk AI-Quran yang sepatutnya merekalah yang menjadi pelopornya.

Semua ciptaan-ciptaan baru dari manusia barat telah mengagumkan orang-orang yang lemah iman. Tiap-tiap benda itu seperti sihir, mereka terpesona dan terpengaruh kepada serba benda, syurga yang dibawa oleh Dajjal.

Mungkin ada orang mahu menolak alasan yang mengatakan bahwa imperialis, kapitalis dan liberal demokrasi barat itu bukan Dajjal, malah sebaliknya menuduh pula Nabi Muhammad (s) dan umatnya se-bagai Dajjal.

Saya masih dapat memungut keterangan dari orang barat sendiri, yaitu dari mendiang George Bernard Shaw, pujangga Inggeris yang masyhur itu yang telah meninggal dunia dalam tahun 1954.

'Saya telah sentiasa menjunjung tinggi agama Muhammad itu, sebab hidup jiwanya yang ajaib, •yaitu agama yang tunggal yang nampaknya kepada saya mempunyai sifat boleh sebati dengan mene-rangkan ujud yang berubah-ubah, yaitu boleh mem-buat dirinya digemari oleh tiap-tiap zaman.

'Dunia ini tidak syak lagi menaruh nilaian tinggi kepada telahan orang-orang besar seumpama saya ini. Saya telah mengeluarkan telahan darihal agama Muhammad itu, bahwa yaitu boleh diterima oleh Eropah besok sebagaimana ja sedang mulai diterima oleh Eropah hari ini.

Ahli-ahli agama di zaman pertengahan, sama ada keranakejahilan atau fanatik melukiskan agama Muhammad itu dengan warnayangsegelap-gelapnya. Sebenarnya mereka itu suruh bencikan laki-laki Muhammad itu dan agamanya.

'Kepada mereka Muhammad itulah Dajjal. Saya telah kaji akan dia, laki-laki yang ajaib itu dan pada fikiran saya jauh daripada seorang Dajjal, hendaklah diadigelarkanpenyelamatkaum manusia.'

Demikian tuan Bernard Shaw membuat pembelaan dan telahan. Bila seorang dari keturunan Nasrani barat sendiri mempertahan tuduhan terhadap Nabi Muhammad (s) dan sebaliknya Nabi Muhammad (s) pula telah menerangkan bahwa mereka yang mem-bantu mengembalikan Yahudi ke Palastin itulah Dajjal-dajjal, maka dengan alasan apakah lagi orang-orang akan menolak dan menutup semua kejadian yang berlaku dengan cukup jelas di zaman ini.

Sesungguhnya bermacam-macam fitnah telah di-lempar kepada Nabi Muhammad (s) dan agama Islam oleh orang-orang Kristian di barat di zaman dahulu. Mereka sepatutnya telah menerima Islam di masa Heraclius Maharaja Rum. Tetapi sikap degil dan sombong itu menjadikan mereka memandang Islam dan Nabinya sebagai musuh.

Dalam abad-abad pertengahan tahun Masehi, seterusnya sehingga di abad ini, masih terus orang-orang barat dengan orientalis-orientalis merekame-nyerang Islam dan Nabi Muhammad, sekalipun telah ada juga dari golongan oriental is ini dan juga Iain-lain mengakui keluhuran perjuangan dan kehidupan Rasulullah (s).
Saya tidaklah mahu membawa di sini ulasan-ulasan dan maki hamun dari orang-orang Kristian itu kerana tidak ada gunanya diulangi di masa ini. Tetapi satu hal yang perlu diterang ialah mereka sepatutnya menjadi muslimin sekalipun tidak terjadi pada masa Heraclius raja Rum, mereka masih boleh, kalau jnereka mahu berbuat demikian sekarang, oleh kerana agama Islam adalah agama yang membenar-kan Nabi-nabi yang terdahulu dan pembawanya Muhanrnad (s) adalah seorang yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh padri-padri Kristian sendiri yang tidak mahu berdusta tentang penga-jaran Injil.
Saya telah menceritakan kisah Maharaja Rum menerima surat Rasulullah. Tetapi sayang orang-orang Rum yang asalnya terpengaruh oleh kebudaya-an Greek Tua, kemudian menjadi Kristian, dan bang-sa-bangsa Eropah sekarang yang terpengaruh oleh kebudayaan Rum kemudian menjadi Kristian adalah sama sahaja hakikatnya, yaitu tidak pernah menerima keaslian agama yang dibawa oleh Isa, melain-kan dari campuran beraneka ragam dengan watak dan kebudayaan Yunani dan Roman purbakala.

Hasil dari pengaruh kebudayaan Rum dan Greek menjadikan orang-orang barat lumpuh dan kaku dalam beragama Nasrani, kerana ajaranlsasebenar-nya adalah lebih. ditujukan kepada perbaikan jiwa dan budi pekerti bangsa Yahudi sendiri, sementara menunggu kedatangan Nabi Muhammad Rasul terakhir.
Agama Nasrani yang diterima di barat adalah cambaran dari campur aduk kebudayaan Rum. Concohnya ialah ada mazhab di dalam golongan agama Knstian yang menjadikan hari Sabtu sebagai gantihari Ahad, di mana mereka ke gereja dan tidak berkorja pada hari Sabtu. Pernah saya bertanya kep.da seorang pengembang mazhab ini, 'Mengapa mereka jadikan hari Sabtu hari yang terutama seperti orang Yahudi?' Jawabnya: 'Konstanten, seorang raja kami telah menerima agama Isa, dan hari Sabtu adalah hari pemujaan kepada bintang-bintang sembahan mereka sebelum itu, lalu dijadikanlah hari Sabtu 'sebagai hari sembahyang dan tidak boleh bekerja apa-apapun pada hari itu.'

Kepala-kepala agama mereka bermesyuarat dan memutuskan dengan suara terbanyak, yaitu Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini dilakukan seperti mesyuarat 'Senate' kerajaan Rum yang memakai istilah suara li'ibanyak. Urusan Nabi-nabi dan Rasul-rasul adalah hak Allah yang mengutuskan mereka, bukan boleh dimesyuaratkan dengan memakai suara undi.

Berbagai-bagai mazhab dalam Kristian adalah disebabkan oleh kungkungan pendeta-pendeta dan padri-padri yang mengakui diri sebagai wakil Tuhan. Justeru kerana itulah beberapa kali berlaku ten-tangan dan bantahan keras terhadap kekuasaan pendeta-pendeta dan padri-padri yang tidak terbatas itu. Kerana itulah terjadi peperangan antara mereka di masa yang silam.
Bahkan telah pernah jua terdapat baotahan dan sanggahan tidak mahu menerima dipaksakan kepercayaan yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Kerana itulah maka ada di dalam golongan manusia Kristian satu puak yang dinamakan 'Unitarian', yaitu mempercayai Isa sebagai Nabi dan Rasul sama seperti kepercayaan Muslim.

Sewaktu saya di Korea, seorang dari sahabat saya yang beragama Kristian telah datang ke kamar saya di hotel. Waktu itu saya sedang memulai sembahyang. Saya telah membuka pintu dan mem-persilakan masuk. Apabila saya mahu melakukan sembahyang, beliau minta hendak menunggu di luar. Saya katakan tidak perlu keluar, dan beliaupun menunggu di dalam kamar sehingga selesai sembahyang saya. Dari sinilah kami mulai berbincang tentang agama dan beliau adalah seorang penganut 'Unitarian'.

Sesungguhnya orang Nasrani adalah orang yang hampir sekali dengan Muslimin. Kerana itu tidak ada sebab untuk mereka memusuhi Muslimin, melainkan setelah mereka dipesongkan dan terpesong dari kebenaran.

Pemesongan ini berlanjutan dengan usaha-usaha politik Yahudi, maka jadilah mereka kaum libralis dan kapitalis, kemudian menjadi imperialis. Agama mereka akui, tetapi dalam waktu yang sama hukum-hukum Tuhan tidak mereka pedulikan.

________________________________________
Bahagian 2
MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI
karya pemikir Islam: AMALUDDIN DARUS

Nota:
Al - Fatihah buat Allahyarham
AMALUDDIN DARUS... semoga rohnya ditempatkan bersama-sama orang-orang soleh...serahkanlah pahalanya kepada beliau... hasil tulisannya ini kusambungkan untuk anda muga-muga ilmunya bermanfaat bagi umat islam, ....inilah dakwahnya.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI