Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Tuesday, February 12

dialoq SULAIMAN DENGAN RATU BALQIS


dialoq SULAIMAN DENGAN RATU BALQIS

Setelah menjadi muslim, Ratu Balqis menyedari bahawa kemenangan Sulaiman itu adalah kemenangan Allah yang mengalahkan segala-galanya.
Setelah menjadi muslimat, semakin teguhlah kepercayaan Balqis terhadap kebesaran Allah. la mulai ber-bincang dengan Nabi Sulaiman untuk memperolehi suatu jaminan.
la bertanya: "Bagaimana taraf kedudukan Saba terhadap Palestin?" "Apa yang anda maksud-kan? Perlindungan?" tanya Nabi Sulaiman. "Nasib kerajaanku," kata Balqis. . "Kami tidak bermaksud untuk menguasai dan menak-lukkan negara lain," jawab pemimpin Bani Israil itu, lalu menjelaskan: "Kami hanya menghendaki supaya agama Allah tegak dimana-mana. Angkatan bersenjata kami hanya akan dikerahkan terhadap musuh-musuh Allah. Ratu Balqis masih merasa serba salah. Sebenarnya ia sudah memendam hasrat cinta kepada Sulaiman. Hatinya tertawan. Tetapi ia malu untuk menyatakannya atau kalau hanya ia sendirilah yang tertawan. la baru merasa puas kalau Sulaiman pun tertawan olehnya Musuh Allah adalah musuh kami. Kerana tuan-tuan sudah menyerah kepada Allah, sudah menjadi muslim, maka tuan-tuan tetap merdeka, aman dan tenteram. Kami jamin!" Pembesar-pembesar Saba gembira mendengar ketera-ngan tersebut. Seandainya mereka tidak menyatakan keislamannya, menyerah kepada Allah, nescayalah kerajaan mereka akan ter-kubur oleh Pasukan Jihad Fi Sabilillah Nabi Sulaiman. Walaupun sudah menda-pat jaminan mengenai taraf kerajaannya, Ratu Balqis masih merasa serba salah.

Sebenarnya ia sudah memendam hasrat cinta kepada Sulaiman. Hatinya tertawan. Tetapi ia malu untuk menyatakannya atau kalau hanya ia sendirilah yang tertawan. la baru merasa puas kalau Sulaiman pun tertawan olehnya.
Kalau beberapa saat yang lalu ia masih musyrik (kafir), memang ia masih ragu-ragu untuk berjaya menawan hati lelaki muslim. kerana ia tahu bahawa kecintaan seorang mukmin kepada agamanya adalah lebih berharga dripada kecantikan seorang wanita. Akan tetapi sekarang, keadaannya sudah lain. Persamaan agama sudah melicinkan jalan baginya untuk memainkan diplomasi senyum. la tahu bahawa Sulaiman memikir-kan kecantikannya, bererti bahawa setidak-tidaknya pemimpin besar itu pun menaruh hati kepadanya. Dengan wajah berseri-seri, sorot mata yang mengandungi maksud,

Balqis bertanya: "Adakah sesuatu yang perlu kulakukan pada saat-saat pertama aku menjalankan pemerintahan Islam?"
Sulaiman mengerutkan keningnya. la seolah-olah dapat membaca hati Ratu itu. la pun berkata "Pertanyaan Ratu, tepat." Mendengar itu cahaya mata Balqis semakin bersinar. Hatinya bahagia. "Kerajaan anda makmur sejahtera. Rakyat mereka bahagia dengan Ratunya. Semuanya sudah cukup. Hanya satu yang kurang...," Sulai-man berhenti beberapa nafas, memperhatikan apa yang terkesan di wajah wanita itu. Narapaknya diplomasi tingkat tinggi sudah dilancar-kan. Mata ratu bersinar-sinar, bening, bersih, jernih, berghairah. la mendahului bertanya sebelum Sulaiman menerus-kan: "Apa yang kurang?" "Kehampaan....," tegas Nabi Sulaiman. Ratu tersenyum singkat. Sulaiman meneruskan: "Ratu harus mempunyai pewaris mahkota, yang akan meneruskan daulat di atas seluruh kawasan kerajaan Saba di kemudian hari." Balqis tekun mendengar. la sedar bahawa apa yang dinanti sudah disinggung.

Di dalam kepalanya sudah terba-
yang kemenangan. Pembesar-pembesar dari kedua kerajaan yang mengi- kuti perbincangan itu telah dapat menaksir adanya per- cintaan tingkat tinggi yang muncul begitu mendadak dalam tempoh yang demikian singgkat di antara kedua pemimpim bangsa itu.

CINTA MULA BERSEMI

"Yang pertama harus anda lakukan di dalam Islam ialah pernikahan." Ratu bersikap seolah-olah terkejut. "Pernikahan?" tanyanya."Ya, pernikahan!" Sulaiman mempertegas. "Aku hendak menikahkan Ratu..
Orang-orang besar atau negarawan-negarawan ulung memanglah lazim menyembunyikan percintaan peribadi dengan bahasa kiasan, kerana lidah yang mereka pakai adalah lidah negara yang sentiasa mengarah kepada kepentingan umum.

Cara mereka menyatakan cintanya adalah sesuai dengan marta-bat kebesarannya. Dan bagi orang-orang besar, yang menjalin perhubungan cinta sesama mereka, meskipun nampaknya cinta itu adalah urusan peribadi, tetapi tidak terlepas hubungannya dengan kepentingan negara.


Cinta yang paling seni ialah seperti yang terpadu di antara Sulaiman dengan Balqis itulah.
Sulaiman memaklumi bahawa penegasannya telah menyudut di kalbu sang Ratu. Beliaupun menyedari bahawa dirinya telah menawan hati Ratu muda itu, lalu menyam-bung: "Yang pertama harus anda lakukan di dalam Islam ialah pernikahan." Ratu bersikap seolah-olah terkejut. "Pernikahan?" tanyanya. "Ya, pernikahan!" Sulaiman mempertegas. "Aku hendak menikahkan Ratu dengan salah seorang laki-laki utama dari kaummu.

Siapa calonnya, kuserahkan kepada pilihan para menteri Saba."
Balqis bersuara: "Ya Nabiyullah, seperti aku inikah yang akan dinikahi oleh kaumku? Padahal dari kaum-ku, banyak amir-amir dan sultan-sultan yang ada di bawahku?" Sebenarnya Nabi yang mulia itu sudah tahu bahawa sang Ratu akan menentang bernikah dengan kaumnya, kerana dia adalah bangsawan sejati yang tiada seorang pun sedarjat dengannya di seluruh kerajaan Saba.

Tetapi penegasan itu dilemparkan kepada Balqis sebagai loncatan untuk memancingnya menghampar-kan kad-kad permainan yang masih tersimpan di ta-ngannya. Beliau mahu menyakinkan dirinya sendiri, manusia manakah gerangan yang menjadi pujaan dan sanjungan batin puteri raja Syaraahil itu?

Balqis tidak kurang pula cerdasnya. Pernyataan yang sudah dikemukakannya tadi bukanlah bererti bahawa ia angkuh atau anti berkahwin. Tetapi itu bagai merupakan satu maklumat tentang kualiti dirinya, bahawa permata mutiara tidaklah sesuai diikat dengan cincin yang bukan emas tulen. la sebenarnya memasang tangga untuk me-nentang pemburunya yang mengejarnya terus. Begitulah cara kedua kepala peme-rintahan itu melakonkan asmaranya.

Sulaiman memujuk dengan hujjah yang kuat. "Ratu, benar ucapmu, tetapi di dalam Islam tidak boleh demikian. Janganlah dirimu mengharamkan barang yang di-halalkan Allah. Pernikahan ada-lah sunnah di dalam Islam."
"Kalau itu menjadi kewajiban," ujar Balqis, "maka aku hanyalah layak dinikahi oleh orang yang bergelar Maharaja ataupun orang yang se-umpamanya." Nabiyullah menjawab: "Itulah pilihan yang tepat". Nabi Sulaiman mulai memahami bahawa orang yang menjadi sasaran Balqis

Terbayang di dalam benak Ratu Balqis bahawa kecantikannya berhasil memikat kecintaan Sulaiman dan tidak mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin agama. Ratu bersyukur, kerana dengan demikian ia bersama rakyatnya telah keluar dari kekafiran yang sesat menuju cahaya agama tauhid yang terang benderang adalah dirinya.

Ketua Negara wanita itu berbuat seolah-olah mahu menghindar dari persoalan itu, seraya berkata: "Marikita berpindah ke persoalan lain. Apakah yang harus dilakukan untuk menjamin keteguhan persahabatan kedua negara kita, hai Pesuruh Allah?" Pertanyaannya mendalam dan sudah menjurus ke titik akhir.
Nabi Sulaiman terse-nyum, ia mengerti latar be-lakang pertanyaan itu. Dita-tapnya paras ratu kemudian dengan suara tandas menjawab: "Pertalian keluarga. Dua kerajaan dipertalikan!" Hati Ratu semakin berde-tak hebat. la memandang ke lantai cermin. Air di dalam-nya tenang, bening laksana cermin. Dilihatnya ikan-ikan yang berbagai jenis di dalamnya bermain-main berlari-lari mengejar bayang-bayang ke arah mana ia bergerak. Mereka seolah-olah merupakan umat yang mempamerkan pertalian keluarga yang hidup rukun, damai dan sejahtera.

PERNIKAHAN NABI SULAIMAN DENGAN RATU BALQIS

Terbayang di dalara benak Ratu Balqis bahawa kecantikannya berhasil memi-kat kecintaan Sulaiman dan tidak mengurangi ketega-sannya sebagai pemimpin agama. Ratu bersyukur, kerana dengan demikian ia bersama rakyatnya telah keluar dari kekafiran yang sesat raenuju cahaya agama tauhid yang terang benderang, yang diredhai Tuhan Pencipta Alam. Bukanlah agama merupakan nikmat Ilahi yang paling tinggi?
la terkenang akan titik henti dari rancangan yang harus dicapainya, rancangan yang menjadi rahsia peribadinya sendiri, kini telah menjadi hasil nyata yang gilang gemilang. "Kalah tapi menang!" Dan kalau sudah menang, bukan kalah lagi namanya.
Kemudian Ratu Balqis mengangkat kepalanya, menghadap dengan wajah yang mantap kepada hadirin di sekitarnya seraya berkata: "Terserah kepada kemahuan para pembesar kedua kerajaan. Serentak para negarawan dan pembesar yang meng-hadiri pertemuan puncak itu berkata: "Semua setuju. Syukur Alhamdu Lilian". Mereka mendoakan semoga pertalian kedua pemimpin bangsa itu membawa kemak-muran agama. bangsa dan negara. yakni Palestin dan Saba. Peristiwa pernikahan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis diadakan pada hari Jumaat.

NABI SULAIMAN MENJENGUK PERMAISURINYA


Nabi Sulaiman membawa isterinya ke Saba. Beliau memerintahkan para jin untuk membina tiga buah benteng yang tinggi megah yang tidak tertandingi oleh karya tangan manusia, sebagai benteng pertahanan negeri Saba.
Setiap bulan Nabi Sulaiman bertolak dari Baitul Maqdis menuju Saba, menjenguk permaisurinya dan tinggal di sana selama tiga hari. Dari pernikahan ini beliau dikurnai Tuhan seorang putera yang diberi nama Daud, yang serupa namanya dengan datuknya iaitu Nabi Daud. Putera tersebut meninggal dunia tatkala ayahnya masih hidup. Ketika Nabi Sulaiman wafat bubarlah pasukan jin yang bekerja di ba'wah kekuasaannya. Kemahkotaan Balqis pun berakhir dengan kewafatan Sulaiman alaihis-salam.*

============================================
sumber dari buku: TEMU BUAL DENGAN JIN MUSLIM
sumber gambar: http://gebu36.fotopages.com/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI