Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, March 21

Muslimin di Bumi

Bahagian 6
Muslimin di Bumi
MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI
karya pemikir Islam: AMALUDDIN DARUS

KE MANAKAH umat keturunan Islam akan pergi? Sesungguhnya, di mana sahaja muka dipalingkan di sana terdapat seruan kembalilah kepada Islam.

Bahwa umat Islam bukanlah satu umat yang se-dikit, bahwa umat Islam adalah menduduki daerah-daerah dan kawasan-kawasan yang penting menurut geografi bumi.Bahwa bumi umat Islam adalah masih mengandungi kekayaan benda-benda yang sangat berharga.

Tenaga manusia dan kekayaan mata benda yang tersembunyi di dalam bumi dunia Islam adalah sua-tu yang penting untuk disatu dan diolahkan.

Jumlah umat Islam di merata-rata negeri di bumi ini terdiri dari berbagai-bagai bangsa, baik yang telah merdeka atau yang masih terjajah adalah satu Jumlah yang besar bilangannya. Jumlah ini sebenar-nya tidak mempunyai erti apa-apa, malahan ianya seperti buih yang hanyut terapung di permukaan air yang sedang banjir. Jumlah itu akan bererti jika ianya dapat bersatu di bawah satu komando.

Cuba kita perhatikan di dalam kancah perjuangan-perjuangan kemerdekaan umat Islam dan perjuangan mempertahankanhak umat Islam beberapa lahun dahulu, antara satu bangsa dengan satu bangsa umat Islam seolah-olah tidak ada pertalian apa-apa juapun.

Ini adalah pertanda bahwa perjuangan umat Islam lebih dekat kepada cita-cita kebangsaan dari per-saudaraan Islam.
Perasaan kebangsaan yang terkutuk itu mestilah ditindas supaya tinggal di dalam batas naluri ke-'akuan' manusia semula jadi, demi untuk melahirkan perasaan persaudaraan Islam yang sejati. Sesungguhnya persaudaraan Islam yang sejati telah pernah lahir menjadi kenyataan. Perasaan itu di-lahirkan oleh rnanusia-manusia yang berkata dan bertindak dengan iman dan keimanan yang sejati di zaman lebih seribu tahun dahulu.

Di sana masih ramai Jumlah muslimin di bawah Ikuasa-kuasa umat lain, baik kuasa-kuasa blok barat atau kuasa-kuasa blok timur.

Di bawah kuasa-kuasa blok barat boleh dikata-kan telah banyak yang .nencapai kemerdekaan negara mereka. Tetapi yang di bawah kuasa-kuasa timur mereka tidak dapat bergerak bebas melainkan Seperti yang diatur oleh pihak komunis, sebagai satu sandiwara, apabila ada pelawat-pelawat Islam melawat negara-negara komunis.

Di dalam Rusia terdapat banyak negara-negara bahagian di dalam Republik besar itu, terdiri dari daerah-daerah umat Islam. Dari daerah-daerah itu telah ada yang telah'melahirkan orang-orang besar umat Islam di zaman si lam, seperti Imam Bukhari dan Iain-lain.

Di dalam kuasa pemerintahan komunis Rusia terdapat satu Republik Turkistan, yaitu mempunyai penduduk dari bangsa Turki tidak kurang dari enam belas juta jiwa umat Islam.

Di sana jua terdapat kota Baku di daerah Azarbaijan yang kayadenganminyak petrol, daerah mana adalah daerah suku Kurdi yang juga sebahagian dari umat Islam.

Di negara Republik Rakyat China terdapat kira-kira dua puluh juta umat Islam China di merata-rata, terutama di daerah Yunan, di selatan China.

Di bawah kekuasaan China Komunis juga terdapat sejumlah tidak kurang empat puluh juta jiwa umat Islam Turki yang terkungkung di bawah pe-naklukan China. Mereka adalah bangsa Turki, negara mereka adalah Turkistan, yaitu negara asal bagi barrgsa.Turki, yang sekarang ini telah diberi nama baru oleh China, yaitu Sing Kiang.

Bangsa'Turki sekarang terpecah kepada tiga ke-lompok besar di bumi ini-satu di dalam kekuasaan Rusia, satu dalam kekuasaan China dan satu lagi di daerah baru di barat yang men.cantum sebahagian Asia dan sebahagian Eropah. Turki yang bebas merdeka tidak pernah cergas dalam politik antara-bangsa, mereka mendiamkan diri sejak kekalahan dalam perang bumi dunia yang pertama, 1914-18.

Bangsa Turki di negara baru di luar tanah air asal. mereka, bebas merdeka, tetapi bagaimanapun berada di dalam blok barat sejak lepas perang bumi dunia kedua.

Keberanian tentera Turki masih diakui. Tindakan tentera mereka yang pertama mendarat di Cyprus tahun 1974 menjadi bukti. Turki masih memiliki keberanian dan keperwiraan semula jadi.

Seorang bekas pegawai tentera Korea yang saya temui di Seoul, Korea Selatan dalam tahun 1970 mengakui keperwiraan tentera Turki semasa mem-bantu dalam perang Korea, tidak kalah dari keperwiraan tentera Jepun dan sangat dikagumi oleh orang-orang Korea. Saya percaya bahwa bangsa Turki ini akhirnya akan keluar dari pakatan NATO dan akan kembali ke pangkuan persaudaraan Islam sedunia.

Apakah bangsa Turki yang masih umat Islam akan dapat bersatu kembali dengan bangsa Turki yang terpecah di Turkistan Barat dan Turkistan Timur pada suatu ketika akan datang, sejarah akan menentukan.

Sementara itu, bangsa Kurdi, bangsa yang sama dengan Salahuddin Ayubi, sekarang ini adadi Turki, ada di Irak, ada juga di Iran dan di dalam daerah kekuasaan Soviet Rusia.

Mereka dan banyak lagi yang sedang berjuang atau yang sedang mengerang di bawah kekuasaan-kekuasaan lain perlu diberi perhatian supaya kembali bersatu.Bangsa-bangsa umat Islam perlu tolong menolong membebaskan dan membangunkan saudara-saudara Islam dari penjajahan siapa-siapapun jua. Bangsa-bangsa Islam sendiri perlu membebaskan bangsa-bangsa Islam yang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka dan menolong menyatukan mereka. Perpaduan umat Islam boleh didapati dari Federasi negara-negara dari bangsa-bangsa umat
Islam di bumi ini. '

Melihat dari jumlah umat Islam di bumi ini, nyata sekali jumlahnya tidaklah kecil. Angka-angka yang diperlihatkan kira-kira sepuluh tahun yang lalu menunjukkan bahwa penduduk di negeri-negeri umat Islam menurut pembahagian negeri-negeri adalah seperti berikut:

Aden (Yaman Selatan) 1,250,000 jiwa, Afganis-tan 13,000,000jiwa, Aljeria 10,453,000 jiwa, Bahrin 152,000, Kameron 4,625,000 jiwa, Republik Afrika tengah 1,450,000 jiwa, Cad 2,760,964 jiwa, Dahumi 2,200,000 jiwa, Gabon 500,000 jiwa, Genia 2,727, }00 jiwa, Indonesia 103,000,000 jiwa, Iran 22,000, 000 jiwa, Irak 6,803,153 jiwa, Pantai Gading 3,375, 000 jiwa, Jordan 1,824,614 jiwa, 'Kuwait400,000 jiwa, Lebia 159,399 jiwa, Malaysia 9,011,288 jiwa, Maldip 90,000 jiwa, Mali 4,305,000 jiwa, Mauritania 1,000,000 jiwa, Maroko 11,626,470 jiwa, Negar 3,150,000 jiwa, Negiria 55,620,268 jiwa, Oman dan Muskat 550,000 jiwa, Pakistan timur dan barat 100, 000,000 jiwa, (sekarang Pakistan dan Bangla Desh), Qatar 60,000 jiwa, Arab Saudi 7,000,000 jiwa, Senegal 3,280,000 jiwa, Seralion 2,183,000 jiwa, Somalia 2,300,000 jiwa, Sudan 12,650,000 jiwa, Syria 5,179,684 jiwa, Tanzania 10,118,000 jiwa, Togo 1,559,000 jiwa, Tunisia 4,300,000 jiwa, Turki 32,050,000 jiwa, Mesir 27,800,000 jiwa, Upavolta 4,500,000 jiwa dan Yaman 5,000,000 jiwa.

Angka-angka di atas adalah dari negara-negara di mana terdapat ramai keturunan umat Islam. Dalam angka-angka itu termasuk penduduk-penduduk yang bukan Islam, seperti keturunan Kristian, Katolik, Protestan dan Iain-lain juga dari keturunan Buddis, Hindu dan Pagan.

jumlah penduduk semua keturunan, sama ada Islam atau bukan, adalah terdapat mereka yang hatinya ke barat atau ke timur, di samping masih ada mereka dari umat Islam yang masih teguh pendirian mereka sekalipun belum boleh bertindak tegas.

Sementara itu terdapat umat Islam di banyak negeri-negeri yang mereka sebagai minoriti seperti di Ceylon, di Vietnam, di Filipina, di Thailand, di Jepun, di Khmer, di Korea yang baru mulai per-kembangan Islam di sana selepas perang Korea lahun 1950 dan Iain-lain lagi.

Di Eropah dan Amerika terdapat umat Islam. Perkembangan Islam di Eropah, terutama di Jerman Barat akhir-akhir ini sangatlah menggalakkan. Selain daripada itu di Albania, Rumania, Bulgaria, Yogoslavia Zekoslavakia dan Iain-lain negeri-negeri di Eropah timur yang dikuasai oleh komunis juga terdapat keturunan umat Islam.

Dalam perjuangan umat Islam di negara-negara bukan komunis, selain daripada terpaksa meng-hadapi golongan nasionalisma dan sosialisma, mereka juga terpaksa insaf dan sedar akan aktiviti-aktiviti dari golongan Katolik, khasnya yang bergerak begitu tersusun dengan rencana-rencana yang loratur dan peruntukan wang yang banyak yang di-kumpulkan dari negara-negara kuasa barat yang mempunyai tujuan politik yang tertentu.

Di Amerika Syarikat perkembangan Islam sedang berjalan. Di sana ada orang-orang Amerika kulit putih yang menyertai agama Islam. Dan ada pula perkembangan Islam khas untuk orang-orangAmerika kulit hitam yang berazam akan mendapat wilayah yang boleh d'ijadikan negara mereka di dalam benua
Amerika.

Band penduduk di Amerika dan perkembangan Itonduduk di sana dianggarkan pada tahun 2,000 sekurang-kurang dua buah negeri dalam Amerika Syarikat, yaitu Washington dan Illinois akan di-kuasai oleh orang-orang Amerika kulit hitam, kerana jumlah mereka akan menjadi mejoriti.

Masa akan tiba apabila orang-orang kulit hitam ; di Amerika sama ada mereka muslim atau tidak akan menimbulkan sesuatu di negara Induk Dajjal itu sendiri.

Proses kebangkitan bangsa-bangsa umat Islam, dan proses perkembangan politik dan ekonomi antara bangsa di bumi ini sedang menyalurkan satu perubahan yang besar dan.menguntungkan perjuan'g-an Islam yang sentiasa diperjuangkan oleh mujahid-mujahid Islam, tetapi masih merayap-rayap di bumi ini.

Mujahid-mujahid Islam telah bangun dan ber-gerak. Saya akan membawa pembaca kepada per-soalan kebangkitan kembali perjuangan mereka di dalam bahagian kesembilan dari buku ini.

Bahwa umat keturunan Islam dan ramai lagi ma-nusia akan datang kepada Islam, sebagai pegangan dan keyakinan mereka.
Manusia yang ingin kepada kebenaran mesti mencari Islam, manusia yang ingin kepada keten-teraman jiwa mesti mencari Islam dan manusia yang ingin kepada kemenangan mesti mencari Islam.

Islam adalah agama fitrah sesuai dengan perasa-an semula jadi manusia. Agama Islam diumpama-kan oleh Allah seperti sepohon kayu yang gagah tegak, akar tunjangnya menjunam ke bumi, pucuknya menjulang ke langit, yaitu pohon yang dapat di-jadikan tempat perlindungan pada dahan dan rimbunannya.

_______________________________________________________________________
Nota: Al - Fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS... semoga rohnya ditempatkan bersama-sama orang-orang soleh...serahkanlah pahalanya kepada beliau... hasil tulisannya ini kusambungkan untuk anda muga-muga ilmunya bermanfaat bagi umat islam, ....inilah dakwahnya. ditulis pada tahun 1996

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI