Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Wednesday, March 12

Permata yang Hilang

Bahagian 5
Permata yang Hilang

MUHAMMAD Rasulullah (s) adalah Nabi akhir za-man. Barangsiapa yang mahu percaya, percayalah. Kerana tidaklah Muhammad itu pendusta. Telah di-tinggalkan Al-Quran, telah dibuktikan dengan per-buatan yang semuanya menjadi tauladan, dan telah ditinggalkan pesan-pesan untuk dijadikan peringat-an dan untuk diambil perhatian.

Kesan dari ajaran Quran dan pimpinan Nabi Muhammad telah meninggalkan kepada manusia cerita-cerita pengikut Muhammad yang menakjubkan. Dal am tempoh tidak sampai suku abad, di bawah pimpinan Muhammad (s) dan sahabat-sahabat peng-gantinya telah memperlihatkan betapa ;benarnya janji Allah. Manusia Arab yang tadinya bermusuh-musuhan telah bertukar menjadi persaudaraan. Gangguan perompak-perompak tidak kedengaran lagi di padang pasir Semenanjung Arab. Agama Islam kembang bersinar, manusia yang bukan Islam mera-sa lebih adil dan aman berada di bawah pemerintahan Islam.

Kejayaan gemilang bagaikan kilat itu adalah hasil dari para sahabat yang tadinya musyrikin, tetapi telah bertukar. menjadi mukminin. Sahabat-sahabat besar itu adalah ulama-ulama, tetapi.mereka adalah pemimpin, panglima, saudagar dan mujahid yang tidak ada pada mereka sepasang, pakai an yang tertentu sebagai pakai an ulama.
Saya terkenang cerita-cerita mereka di zaman dahulu, betapa Abu Zar Alghifari meniarap di tanah dan menyeru hambanya supaya memijak pipinya barulah dia akan bangun kembali. Ini bermula dari perbuatannya memahari hambanya, dengan katanya, 'Hai anak perempuan hitam....

Beliau menyesal, sebab teringatkan sabda Rasulullah (s), 'Semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab di atas Ajam, dan tidak ada kelebihan putih di atas hitam kecuali taqwa.'

Ingatlah sejarah beliau lagi, semasa beliau sampai di Damsyik, hamba hitamnya di atas unta, dan beliau memegang tali unta, orang-orang Damsyik yang menyambut kedatangan beliau menjadi kagum melihat beliau memegang tali unta sementara hambanya di atas unta. Orang hitam itu turun dari unta dan menghormati tuannya. Maka orang ramai baru mengerti bahwa yang memegang tali unta itulah Abu Zar Alghifari,1 gedung ilmu, yang dikatakan oleh Rasulullah ahli syurga.

Kepada mereka yang hairan itu, beliau menjelaskan, yaitu Rasulullah pernah bersabda: 'Hamba kamu adalah saudara kamu, berilah makan apa yang kamu makan dan berilah pakai apa yang kamu pakai. Kerana itu sayapun bergilir-gilir pula mengenderai unta dengan khada'm saya.'
Itu tadi kisah hubungan peribadi. Saya teringat lagi sewaktu tentera Islam mara ke Parsi, satu bekas air kepunyaan seorang tentera Islam terjatuh ke dalam sungai. Oleh panglimanya diperintah supayadicari beramai-ramai hingga bertemu kembali.

Sungguh-sungguh kejadian ini telah menggerun-kan pihak musuh yang memerhati betapa persatuan dan kesetiaan tentera muslimin itu.
Bila Abu Ubaidah, panglima tentera musUmin memasuki Baitulmaqdis padri-padri Nasrani men-jemput beliau menikmati hidangan yang disajikan, lantas beliau menerangkan, tidaklah saya memakan apa-apa yang tidak dimakan oleti tentera saya.

Ketika Khalid Ibni Walid dipecat sebagai panglima tentera Islam, kerana Amirulmukminin Omar Ibni Khattab kuatirkan oleh keberaniannya mungkin menewaskan ramai tentera muslimin berhadapan dengan tentera Parsi dan gajah mereka, beliau terus memegang pedang berjuang di bawah perintah panglima baru yang ditunjuk oleh Omar sebagai penganti beliau.

Beliau bertempur dengan gagah. Kepada orang yang bertanya bagaimana rasa hatinya berjuang di bawah perintah Abu Ubaidah, dengan tegas dikata-kan, bahwasanya ia berjuang bukan kerana Omar, tetapi kerana Allah.

Sewaktu Amru Ibni Ash panglima tentera muslimin melawat istanapersinggahanPuteri Armanusah, anakanda Mukaukis raja Mesir, beliau dipersilakan minum arak di dalam piala yang disajikan. Beliau dengan tersenyum mengatakan: 'Terimakasih, agama saya melarang meminumnya.'

Bila Mukaukis raja Mesir meminta Amru mengirim perwakilan untuk • merundingkan perdamaian, lalu dikirimnya tiga orang dari tenteranya yang diketuai oleh Ubadah bin Somit.

Mukaukis dan orang-orang Qibti gempar sekali, kerana delegasi tentera Islam diketuai oleh seorang hitam yang tinggi menjulang. Muka dan matanya menggerunkan pandangan. Dia adalah orang hitam dan bukan Arab seperti jenderalnya Amru Ibni Ash.

Mukaukis mengatakan, 'Mengapa tidak dihantar seorang yang lebih baik dari kamu mewakili tentera Arab untuk perundingan ini. Engkau, wahai si Hitam sangatlah menggerunkan.'

Ubadah menjawab, 'Sesungguhnya saya hanya seorang daripada beberapa banyak saudara-saudara saya di dalam tentera muslimin yang berupa hitam legam dan tinggi seperti saya ini, bahkan ada yang lebih hitam dan besar tinggi daripada saya. Tetapi bagi kami tentera muslimin tidaklah ada perbedaan di antara hitam dengan putih, dan juga di antara Arab dengan yang bukan Arab. Semua kami berjuang pada jalan Allah dan datang ke mari untuk membuka negeri ini tidaklah mengharapkan sesuatu upah selain daripada keredzaan Allah.'

Saya teringat lagi betapa Gabnur di Mesir mengirim surat kepada Khalifah Omar bin Abdul Aziz menyatakan kebimbangannya kerana terlalu ramai orang-orang Qibti memasuki Islam menyebabkan kekurangan cukai jiziah yang tadinya dibayar oleh mereka. Kepala negara Islam itu memberi jawaban bahwa Muhammad diutuskan bukan kerana memungut cukai kepala, tetapi untuk mengembangkan agama Allah di muka bumi.

Demikian beberapa kisah Manusia muslimin di zaman dahulu. Kerana itulah mereka telah berjaya menguasai batas daerah kekuasaan-kuasa-kuasa barat dan timur waktu itu.

Kemudian apabila sifat-sifat seperti sebahagian dari cerita-cerita muslimin yang dipaparkan di atas telah hilang dari orang-orang Islam, maka berlaku-lah zaman syrut hingga umat Islam dihinakan di bumi dunia ini.

Seorang failasuf muslim, Ibni Khaldun, telah menyatakan -beratus tahun dahulu: 'Terusirnya umat Islam dari Sepanyol bererti kegelapan di lambaran sejarah timur (Islam) dan fajar menying-sing di alam barat. Tetapi kala yang adil akan me-lukiskan sejarah, kebangkitan Islam disuatu masa !bakal menghancurkan segala kekuasaan dunia (Di bumi dunia).
'Kemenangan Islam mengalahkan Eropah, hanya semata-mata berdasarkan keteguhan hati dan kekuatan jiwa. . . . '


Demikian Ibni Khaldun memberi pendapatnya terhadap pasang surut perjuangan umat Islam, di mana beliau telah menyaksi sendiri betapa umat Islam diusir dari Sepanyol oleh umat Kristian.

Keteguhan hati dan kekuatan jiwa yang dipunyai oleh umat Islam dahulu adalah dari sebab iman mereka, dan dari sembahyang mereka.
Sembahyang mengajar umat Islam membetulkan barisan seperti tentera, patuh di belakang Imam, di belakang pemimpin, selama imam tidak salah dan batal sembahyangnya.

Sembahyang menetapkan bahwa .surah Al-Fatihah mesti dibaca pada tiap-tiap rakaat. Ertinya, se-kurang-kurangnya 17 kali bacaan fatihah mesti di-buat untuk 17 rakaat sembahyang wajib sehari se-malam.
Al-Fatihah, seperti ayat-ayat Quran yang lain,adalah susunan beberapa ayat yang pendek-pendek. tetapi mempunyai pengertian makna terlalu panjang. lanya mengandungi pengakuan dan pujian kepada Allah. Mengandungi permohonan untuk pimpinan ke lalan yang lurus, seperti orang-orang yang dahulu yang telah mendapat petunjuk dan kemenangan. Mengandungi permohonan agar supaya diselamatkan dari kecelakaan seperti mereka yang dimurkai (Yahudi) dan kesesatan (Nasrani).

Andai kata umat Islam membaca surah Fatihah dan mengambil pengertian daripada susunan ayat-.tyatnya, tentulah mereka mendapat apa yang telah dulapati oleh umat-umat yang terdahulu.Sebaliknya, .mdaikata sembahyang yang dikerjakan, tetapi lidak mengindahkan tujuan mengapa diperintah licrsembahyang, tidak mengindahkan tujuan dari pcrintah membaca fatihah di setiap rakaat dari sembahyang adalah suatu perkara yang paling merugikan.

Sekarang adalah akhir zaman, tetapi umat Islam mempunyai peranan. Kerana mereka adalah cemeti Allah untuk melaksanakan tugas menegakkan ke-henaran dan kebaikan, di samping itu berkewajiban menghancurkan kebatilan dan kejahatan.

Peranan besar ini hanya akan lahir menerusi sembahyang kerana ianya adalah tiang dari agama Islam. Sembahyang adalah pencegah dari perbuatan-perbuatan kemunkaran. Andaikata sembahyang ini kembali didirikan oleh umat Islam, maka kekuatan harisanperpaduan muslimin akan menjadi kenyataan.

Masih ada lagi orang-orang yang mengerjakan sembahyang di sana sini. Masih ada lagi masjid-masiid dikunjungi oleh orang-orang sebagai ke-

Masyarakat muslimin mestilah ada pemimpin. Sekalipun hanya ada tiga orang sahaja muslimin di sana, hendaklah dipilih seorang daripada tiga orang itu menjadi ketua. Demikian diajar oleh Ra-sulullah (s).

Sejarah umat Islam menunjukkan bahwa siapa yang dipilih atau ditunjuk menjadi ketua, dialah orangnya yang memimpin sembahyang, yang di-panggil orang sebagai imam.

Mereka yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad (s) untuk mengetuai pasukan tentera Islam, dialah yang menjadi Imam sembahyang bagi tenteranya. Nabi Muhammad (s) sendiri sebagai kepala negara Islam, adalah sentiasa menjadi imam sembahyang, biar di mana beliau berada dan bila-bila saja. Sewaktu Nabi Muhammad mulai demam ketika akan hampir ajalnya, beliau menunjukkan Abu Bakar untuk memimpin sembahyang mengganti beliau. Yang demikian sudah dapat dimengerti bahwa tunjukan beliau kepada Abu Bakar sebagai Imam sembahyang menggambarkan yaitu Abu Bakar adalah bakal calon untuk memimpin dan mengetuai negara Islam apabila beliau wafat.

Abu Bakar tidak dapat mengganti kerasulan Muhammad (s). Tetapi Abu Bakar telah mengganti dan mengambil tempat kepala negara dan pemimpin umat setelah Nabi Muhammad wafat.

Tugas Abu Bakar mengetuai urusan kenegaraan dan tugas Abu Bakar juga memimpin urusan sembahyang umat Islam.

Tugas Ketua tentera Islam memimpin sembahyang tenteranya, tugas ketua daerah memimpin sembahyang umat Islam di daerahnya, dan tugas ketua kampung memimpin sembahyang umat Islam di kam-pungnya.
Menceraikan urusan dan tugas ini bermakna men-ceraikan run dari badan agama Islam. Islam mengajar tentang manusia berasal dari bapa yang satu, yaitu Adam. Islam mengajarkan bahwa perkembangan manusia adalah berasal dari diri yang satu, kerana itu manusia mesti disatu-kan di bawah pimpinan yang satu jua.
Sekali lagi saya ulangi, bahwa sembahyang adalah alat menyatukan tekad hati manusia. Sembahyang mendorong perpaduan antara muslimin. Sembahyang mengulangi bacaan fatihah yang mengakui segala pujian bagi Allah, yang pemurah lagi pe-nyayang. Raja Maharaja di hari kemudian.

Bacaan fatihah mengulangi pengakuan Engkau (Allah) yang kami sembah, dan Engkau (Allah) yang kami mohon pertolongan. Pengakuan kami bukan aku itu, mendorongkan rasa tunduk bersama di hadapan

Tuhan dan melahirkan rasa persaudaraan sesama' muslimin.

Bacaan fatihah menjadikan muslimin sentiasa meminta petunjuk dan pimpinan dari Allah dalam sebarang suasana dan di sebarang waktu. Dan se-terusnya bacaan itu adalah untuk keselamatan umat Islam sendiri.

Dengan sembahyang menunjukkan tidak ada ke-lebihan suatu apapun antara muslim dengan muslim di si si Allah kecuali perasaan taqwa yang ter-sembunyi di dalam hati mereka dan yang terlahir dari perbuatan mereka.

Bahwa dengan mendirikan sembahyang, tidak akan melahirkan manusia munafik, tidak akan melahirkan manusia pura-pura, tidak akan melahirkan manusia bercakap dusta dan bercerita bohong. Sesungguhnya dengan mendirikan sembahyang tidak syaklagi akan mengembalikan umat Islam ke tempat asalnya dan akan menjadikan umat ini layak me-mainkan peranan besar di dalam kancah pertarungan manusia di bumi dunia ini.

Umat yang akan dapat memainkan peranan besar di dunia ini, ialah umat yang tersusun dengan susunan peribadi demi peribadi, yang mengakui Allah yang Maha Besar, yang bersaudara sesama mereka, yang sentiasa berpesan-pesan dalam per-kara benar, dan yang sentiasa berpesan-pesan dalam perkara sabar.
Umat itu tidaklah akan mencampurkan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah, sedangkan mereka cukup mengetahuinya. Dan mereka menyedari perintah Allah dari Quran: 'Bacalah apa yang diwahikan padamu dari Kitab, dan dirikanlah sembahyang, kerana sesungguhnya sembahyang boleh menghalangi manusia dari keburukan dan kemunkaran. Dan sesungguhnya mengingati Allah, adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan-Al-Anfcabut, 45.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI