Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Sunday, June 1

YAHUDI DARI PANDANGAN KITAB TAURAT DAN TALMUD (2)

YAHUDI DARI PANDANGAN
KITAB TAURAT DAN TALMUD -2-


Bagaimana pula pandangan orang-orang Yahudi terhadap penipuan, pencuriandan kerakusan?
Kitab Taurat dan Talmud menghukumnya sebagai perbuatan harus. Malah perbuatan itu dihubUngkan dengan para rasul dan nabi mereka. Orang-orang Yahudi berkata bahawa mereka mengambil sifat tersebut daripada para rasul dan nabi mereka.

Contohnya mereka mendakwa bahawa perkongsian antara isteri Nabi Ishak dengan ibu Isu dan Yaakub. Isteri Nabi Ishak dikatakan menggalakkan Yaakub supaya mencuri keberkatan bapanya yang menjadi kepunyaan Isu.

Dengan melakukan penipuan, pencurian dan kerakusan, mereka telah memi!iki harta yang banyak, khususnya emaS hingga menyembahnya. Dengan emas, mereka jadikan anak lembu. Dan anak lembu itu dijadikan Tuhan pula. Mereka telah menyembah Tuhan lain daripada Allah Taala.

Kemudian mereka mendakwa bahawa Nabi Harun itulah yang menciptakan anak lembu emas untuk mereka sembah sebagai Tuhan.

-8-
Bagaimana pula pandangan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang tawanan dan perhambaan? Kitab Taurat menyebut bahawa orang-orang Yahudi adalah rakyat pilihan dar/rakyat-rakyat lain adaiah hamba abdi. Rakyat-rakyattain berkhidmat kepada orang-orang Yahudi untuk selama-!amanya.

Orang-orang Yahudi berkata bahawa Nabi Yusuf telah memperhambakan unfuk dijadikan rakyat hamba-hamba Mesir dan abdi membeliseperti binatang-binatangtanah'tanah merekater, nakan. Seperti Nabi Dand, NabiYusuf juga dianggap sebagai diktator yang menindas seluruh rakyat. Malah Nabi Sulaiman juga dikatakan sebagai mewarisi perbuatan bapanya dengan pemperhambakan sepuluh ribu pekerja dan seratos lapan ribu tukang ukir untuk membina gereja Haikal.

9.
Bagaimana pula pandangan orang-orang Yahudi terhadap kebencian,,penghinaan dan perdayaan?
Kital? Taurat menyebut bahawa orang-orang Yahudi merupakan teladan kepada Para rasul dan nabi serta para kahin mereka dalam memperdayakan ramai rakyat, khususnya rakyat Palestin sejak lama, dengan menduduki dan memperdagangkan tanahnya; kemudian melakukan kekejaman terhadap rakyat·Palesfin.

Hal yang sama mereka lakukan sekarang. Hingga dapat mendirikan negara Israel ketika kerajaan-kerajaan Arab dan orang-orang Islam berada dalam keadaan penyelewengan dan tidak lagi mematuhi syariat Allah menyebabkan mereka dikuasai oleh orang-orang Yahudi, makhluk Tuhan yang dikatakan paling keras kepala dan ingkar.

10.
Sifat keras kepala dan bermuka-muka, menurut kitab Taurat dan Talmud, merupakan prinsip: Tujuan menghalalkan cara.

Oleh itu orang-orang Yahudi mengutamakan kepentingan diri sendiri dan menjadikan did sebagai pokok benalu di aras kehidupan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka melakukan apa sahaja perbuatan yang bersifat khianatdan tidak mengenang budi hingga memperbolehkan mereka menjadi raja lintah darat dan · pengeksploitasiansepanjang zaman.

11-
Kitab Taurat merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Tetapi orang-orang Yahudi telah menyeleweng, menokok dan meminda kandungannya.

Sementara kitab Talmud merupakan kitab ciptaan para Paderi khakham Yahudi. Mereka memasukkan ke dalamnya pelbagai, hayalan yang luarbiasa dan mendakwa bahawa Yahweh telah, membenarkan mereka menulis kitab tersebut.

Kitab Talmud ditulis pada kurun pertama lahirnya agama Kristian, khususnya pada zaman pemerintahan Taithas Rome tahun 70 Masihi yang menghancurkan komplot orang-orang: Yahudi yang menakluki Palestin di mana berhala Haikal mereka dimusnahkan. Mereka dipecah-belahkan dan Senhadrin iaitu badan tertinggi bagi para kahin dan paderi Yahudi dibubarkan.

Tetapi orang-orang Yahudi telah mengumumkan markas baru unmk mereka. Mereka menjadikan kitab Talmud' sebagai sumber rujukan. Ketua mereka Park0gia telah bersiap sedia untuk melancarkan pember0ntakan baru terhadap Maharaja Hadyan tahun 132 Masihi.

Tetapi Maharaja Hadyan telah menghaneurkan pemberontakan mereka dan. mengusir semua orang Yahudi dari Palestin.

Mereka tidak kembali ke Palestin melainkan setelah Perjanjian Balfour tahun 1919 yang membolehkan negara mereka didirikan Pada tahun 1946 ketika kerajaan-kerajaan Arab dan orang-orang Islam berada dalam perpecahan dan tidak lagi mematuhi syariat Allah.

-12.
APabila para paderi khakham Yahudi berkumpul dan mendapati kitab TaUrat mengandungi hukum hakam yang sentiasa bertentangan beberapa kurun, maka mereka memerlukan sebuah kitab lain yang mengandungi keterangan, pentafsiran, pentakwilan dan penambahan. Lantas mereka berusaha memulakan pembukuannya setelah be rpecahnya mereka sejak zaman pemerintahan Taithas
dan Hadyan. Mereka menamakan pembukuan sebagai kitab Masyna yang bererti perulangan dan perkembalian. Kitab itu terus ditUlis generasi-generasi. Daripada kitab MaSyna lahir pula kitab lain yang dinamakan kitab Gamara.

Di dalam kitab Gamara, mereka memperlihatkan keterangan, pentafsiran dan pentakwilan dalam bentuk paling dahsyat yang tidak perrmah dikenali oleh syariat dunia dan kebencian mereka terhadap umat manusia, Seratus tahun yang lalu, para paderi khakham Yahudi telah meninggalkan banyak halaman kosong dalam kitab Talmud setelah mereka menulis mengenai keistimewaan orang-orang Yahudi, khususnya mengenai Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam.

Mereka mendakwa bahawa kitab Talmud yang ditulis oleh mereka adalah lebih agung daripada kitab Taurat yang mengandungi perkataan Allah. Sekiranya Allah mahU menulis kitab Talmud di atas kertas, tentulah kertas (ii seluruh muka bumi tidak akan mencukupi,

Dalam kitab Talmud, mereka menggambarkan hakikat Tuhan Yahweh mereka bersifat perkauman dan ketaksuban. Contohnya, mereka menyebut bahawa Tuhan Yahweh merasa menyesal kerana membiarkan orang, orang Yahudi berada dalam penderitaan. Hingga Tuhan Yahweh menampar dirinya dan menangis
setiap bari. ' Jugamerekamenyebut:

Tuhan Yahweh merintih sebagaimana burung merpati merintih. Sambil menangis Tuhan Yahweh berkata: "Alangkah celakanya diriku kerana kemusnahan anak-anakku! Alangkah celakanya diriku kerana perpecahan anak-anakku lelaki dan.perempuan!"

.13-
Beberapa ajaran dalam kitabTalmud:
1.
Hubungan orang-orang Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi: Setiap orang Yahudi hendaklah menghalang orang-orang bukan Yahudi daripada memiliki tanah supaya kekuasaan tetap berada di tangan orang-orang Yahudi sahaja.

2.
Supaya orang-orang Yahudi dapat memerintah, mereka harus mencetuskan peperangan antara bangsa-bangsa. Sepertiga daripada dunia hendaklah dimusnahkan. Orang-orang Yahudi akan dibangkitkan selama tujuh tahun. Mereka akan membakar senjata yang diperolehinya setelah mencapai kemenangan.

3.
Sekiranya orang-orang Yahudi tidak wujud, keberkatan antarabangsa-bangsa akan lenyap,

4. Orang-orang asing yang bukan orang-orang Yahudi adalah seperti anjing-anjing. Orang Yahudi yang ikhlas, harus memberi makanan kepada anjing-anjing. Orang yahudi yang tidak ikhlas, tidak harus memberi makanan daging kepada orang-orang bukan Y'ahudi, malah kepada anjing-anjlng kerana anjing-anjing lebih balk daripada orang-orang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa di luar daripada agama Yahudi bukan sahaja anjing tetapi juga keldai. Bangsa pilihan sahaja yang berhak hidup, sedang bangsa-bangsa lain adalah keldai.

5.
Roh orang-orang Yahudibersumber daripada roh Allah, rob orang-orang bukan Yahudi bersumber daripada roh najis.

6.
Orang-orang Yahudi tidak boleh memberi kasihan kepada orang-orang bukanyahudi. Orang-orang Yfihudi boleh menipu dan bermuka-muka kepada orang-orang bukan Yahudi apabila diperlukan.

7.
Orang-orang Yahudi harus menguasai orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi berhak menguasai dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya melalui penjualan, pembelian dan riba.

8.
Kalau seorang Yahudi menjadi 'hakim antara orang Yahudi dengan orarig bukan Yahudi, maka dia:harus berusaha memenangkan orang Yahudi walau pun dengan jalan penipuan dan perdayaan.

Tuhan orang-orang Yahudi tidak akan mengampunkan orang-orang Yahudi yang memulangkan wang yang hilang kepada orang-orang bukan Yahudi.

10.
Orang-orang Yahudi yang tidak ikhlas boleh memberi pinjaman wang kepada orang-orang bukan Yahudi dengan syarat mengenakan ribanya. Orang-orang Yahudi tidak dibenarkan menolong atau kasihan kepadaorang-orang bukan, Yahudi sekiranya seorang bukanYahudi itu tenggelam dalam sebuah sungai atau menghadapi bahaya. Setiap orang Yahudi yang membunuh orang-orang bukan Yahudi sebenornya dia telah mendekatkan korban kepada Tuhan Yahweh.

Nota: Semoga ianya menjadi panduan untuk umat islam sedekahkanlah pahalanya yang ampunya Karya NAHMAR JAMIL ... ilmu bukan untuk di simpan di almari atau dirak buku.. sebar-sebarkanlah pada umat islam... untuk jenerasi penerus.. supaya jenerasi penerus tidak buta sejarah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI