Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, July 28

KETERUBATAN YAHUDI DALAM REVOLUS! RUSSIA

Setelah Napoleon gagal menakluk Russia kerana tindakan golongan murabin orang.orang Yahudi dan kedua belah pihak yang berperang mengalami kerugiaan, maka Kaisar Alekander I mulai menyusun negerinYa dan menggubahkan undang-Undang reformasi. Antara undang-undang itu ialah menghapuskan sekatan yang dikenakan terhadap orang-orang Yahudi sejak tahun 1772 yang mengasingkan mereka di satu kawasan tertentu supaya mereka .bercampur gaul dengan masyarakat Russia.

Orang-orang Yahudi telah mempergunakan undang~Undang itu
Untuk menyusup dan mulai menguasai ekonomi Russia. Ini menjadikan Kaisar Nicholas I pada tahun 1825 merasa kurang senang,

Kerajaannya tidak puas~hati dengan sikap orang,orang Yahudi yang tidak mahu bercampur gaul dengan masyarakat Russia. Mereka masih tetap memelihara adat, upacara keagamaan, bahasa dan pakaian mereka yang berlainan,

Pada tahun 1834 Nicholas mengeluarkan undang-undang yang memaksakan orang,orang Yahudi supaya menghantarkan anak-anak mereka ke Sekolah kerajaan. Dengan berbuat begitu, baginda menyangka akan dapat menghapuskan Perasaan benCi orang-orang Yahudi terhadap masyarakat RuSSia Tetapi haSilnYa adalah sebaliknya Yang tidak terduga, generasi Yahudi telah mendapat banyak faedah. Anak-anak Yahudi menjadi lebih berpelajaran dariPada generasi Russia tanpa meninggalkan bahasa, adat pakaian mereka, .

Pada tahun 1855 Alexander I menaiki tahkta Russia., seoraag Yahudi, Bengamen Draeli yang pernah menjadi Perdana Menteri British mensifatkan bahawa baginda merupakan seorang raja yang paling bertolak ansur dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi dapat menguasai masyarakat Russia dengan menjadi doktot, peguam, sasterawan, saudagar dan pemilik kewangan,

Semua itu tidak menghalangkan' orang-orang Yahudi daripada menubuhkan perkumpulan sulit dan menyokong golongan penentang-penentang yang cuba menghapuskan pemerintahan beraja.

Pada tahun 1860 dan 1879 mereka cuba menculik Alexander tetapi gagal. Akhimya padatahun 1881 usahamereka berjaya. Penculikan itu berlaku dalam sebuah rumah sex)rang wanita Yaliudi bernamasementaraHaya 'Halvan.itu pasukan· pemberontak mengganggu keamanan dalam negeri dengan penculikan, permasalahan dan skandal. Perkumpulan Yahudi sulit yang berpUsat di England, Switzerland dan Amerika cuba mengheret Russia berperang dengan British untuk melemahkan kedua raja tersebut dengan menimpakan kehancuran di bidang ekonomi, politik dan masyarakat tanpa, memperolehi apaapa keuntungan.

Pada tahun 1882 orang-orang Yahudi mengambil kesempatan bertemu dengan ketua mereka, Genzvergh, wakil rasmi dali perkumpulan Routsheld Russia. Dari pertemuan itu mereka telahmemperolehi maldumat penting untuk menguasai semua perdgangan dan perburuhan serta kebanyakan ladang atau tanah yang dibeli.

Apabila rakyat Russia sedar bahawa orang-orang Yahudi membuat kekayaan dan mereka menghadapi pelbagai tekanan dan penindasan, maka mereka pun menuntut kerajaan supaya menyekat penguasaan orang-orang Yahudi yang boleh membahaYakan ekonomi dan menjadikan Russia bankrap.

Apabila orang-orang Yahudi, khususnya ~pemilik-pemilik bank daripada golongan murabin, merasa rakyat Russia bangun men'tang mereka, maka mereka segera mengenakan sekatanekonsmi terhadap negara Russia. Mereka lmmpir-hampir merebankapnya.

Pada tahun 1903 mereka telah merosakkan perdagangan dan pertukaran Russia setelah Russia terlibat dalam peperangan dengan Jepun. Perkumpulan Yahudi Routsheld telah mengingkari janji-janji untuk memberi pinjaman kepada~ Russia. Sementara perkumpulan Yahudi Kohen yang berpusat di New York menghulurkan bantuan kewangan kepada Jepun.

Secara terperinci...
Apabila Alexander III mengeluarkan kecaman dan meletakkan orang-orang Yahudi sebagai bertanggung jawabt terhadap kekauan dan keruntuhan ekonomi, maka para pemimpin gerakan revolusi bangkit menubuhkan Patti Sosialis Revolusioner diketuai ,Oleh ketua YahUdi bemama HerSho Raja Alexander cuba diculik 'oleh Alexander Olianov, Tetapi usahanya gagal dan beliau dihukum bunuh. TemPatnya diambil alih oleh saUdaranya Vladimir yang kemudian dikenal sebagai Lenin.

Antara tahun (1900- 1906) ketika tatar keias :masyarakat Russia dalam keadaan kucar-kacir, pekerja.pekerjanya menghadapi kekacauan, parti-parti politik melakUkan keganasan sepertimenculik menteri pelajaran.~ menteri dalam negeri, Perdana menteri dan pembesar tcntera dan aware, dan kaisar mengecam Orang-orang Yahudi, menyebabkan Baron Genzvergh menerima arahan dari perkumPulan Yahudi Routsheld yang berpusat di Eropah supaya mewujudkan persahabatan dengan Russia, Motif sebenarnYa ialah untuk melibatkan Russia berperang dengan Jepun setelah perkumpulan terSebut berjanji kepada Jepun untuk menghentikan pinjaman yang dijanjikannya kepada Russia, di samping meneruskan bantuan pinjaman kepada Jepun melalui perkumpulan Kohen' Lobe. Adalah jelas mereka bertujuan menghancurkan Russia dan memecah.belahkan barisan tenteranya di Timur laut dengan merOsakkan jalan,ja!an perhubungannya di Siberia hingga bantuan dan pertolongan melalui laut dan darat terhenti bagi tentera Russia Sementara Jepun menerima bantuan pinjaman wang dari perkumPulan yahudi Kohen Lobe, golongan-golongan revolusi melakukan penentang terhadap Pemerintahan Kaisar dari dalam negeri dan menerima bantuan dari perkumpulan Yahudi Jacob Ship hingga mereka mencapai kemenangan apa yang dinamakan "Revolusi Rusia 1917" yang terkenal itu.

Pada tahun 1903 diadakan satu muktamar untuk menyatUkan kumpulan-kumpUlan Marxis di Eropah dan Russia. Tetapi muktamar itu gagal. KcmUdian diadakan muktamar kali kedua pula di LondOn berhampiran kubur nabi mereka, Karl Mark, Tetapi mereka berpecah-belah kepada beberaPa kumpulan ideologil, khususnya kumpulan Bolshevistme diketuai Oleh Lenin dankumpulan Manshevistme digetuai diketuai Marthov dan Trosky. -


Pada tahun 1905 Trosky bersama kumpulannya kembali ke Russia untuk meminipin geratan Manshevist. Mereka berjaya mencetuskan revOlusi sementara dan menubuhkan kerajaan komunis sementara di Patresberg, mengambil kcsempatan dari peperangan Russia dengan Jepun dan. perpecahan di kalangan tentera. Sementara kumpulan Lenin Bolshest bexkubang di Switzerland. Tetapi kerajaan Russia dapat merampas semula kekuasaannya, di Patresbery dengan cara yang luar biasa.

Pada tahun,1907 parti Pekerja SosialiS mengadakan muktamar di mewakili semUa parti yang berpecah-belah cuba bersatu semula setelah reVOlusi Manshevist gagal Tetapi mereka .tidak dapat bersatu hanya,.~bersetuju untUk bekerja'sama sesama mereka dengan kegiatan parti masing-masing. ~


Pada tahun 1908 Parti Bolshevist memulakan kegiatan polltiknya. Mereka menerbitkan akhba~ Proletaria dipimpin oleh Lenin. Sementara Patti Manshevist menerbitkan akhbir Pravda Pada tahun 1909 Lenin mendapat sokongan orang-orang Yahudi Russia tanpa syarat. Dia menubuhkan pakatan yang dinamakan Pakatan Tiga Serangkai dengan Zinoyevdan Kamin0yev.

Pada tahun 1910 sembilan belas orang agen Yahudi feudal bertemu di London. Pertemuan itu dikenali dengan nama Pertemuan Jawatankuasa Pusat Kumpulan Bolshevist dan Manshevist. Mereka mulai menyatukan tenaga untuk metakukan operasi Penculikan polifik, rompakan, pemOgokan dan tunjuk perasaan dengan sokongan dan banman Orang-orang Yahudi secara sulit.


Ketika Russia sedang menghadapi peperangan dengan Jepun dan terlibat dalam peperangan dunia pertama,' golongan Komunis - mengambil kesempatan revolUsi dari dalam menculik pembesar-pembesar tOkoh, melakukan pemogokan, tunjUk Perasaan dan memusnahkan saluran-saluran perhubungan yang menyebabkan kekurangan makanan dan kerajaan terpaksa mencatu.makanan, ·

Rakyat maki'n gelisah menuntut tebih banyak roti. Jaian-jalan raya dipenuhi para penganggur. Golongan komunis mulai menunjukkan nyanyian-nyanyian revolusi. Mereka mengibarkan bendera merah. Tetapi polls keamanan seftngkali menghindarkan diri dari pada bertembung dengan mereka walaupun mereka makin ganas hingga menimbulkan ketegangan antara rakyat dengan polls dan tentera.

Pada waktu malam golongan komunis menyeludupkan sen- jata-senjata meriam di beberapa tempat kota untuk melakukan kekelimala. Pada keesokan paginya mereka menyusup ke dalam orang ramai untuk menghasutkan orang ramai menentang tentera Pertempuran muiai terjadi apabila golongan komunis melepaskan beberapa tembakan dari te mpat persembunyian terhadap orang ramai dan tentera. RibUan Orang gugur mati Selumh negeri me.njadi hura-hara. KelUarga diraja berada diambang kejatuhannya. Setengah-setengah pasukan tentera memberontak dan membunuh pegawai-pegawai mereka. Setengah-setengah pengawai tentera menyerahkan kubu dan benteng kepada pasukan .pemberontak.

Setelah berusaha mati-matian untuk menyelamatkan kerajaan beraja Russia dan dapat merampaskan kota PatrCsberg, sebelum meninggal, Kaisar telah menyerahkan surat perlantikan kerajaan sementara dan mengeluarkan perintah pengampunan kepada semua ahli penjara dan orang-orang buangan di luar negeri yang berjumlah lebih 90 ribu orang.

Orang,orang tersebut akhimya dipergunakan pula oleh golongan komunis sebagai sayap kelima untukmengukuhkankedudukanmereka' Sebaik sahaja Lenin dan Trosky pulang ke Russia daft Switzerland dan Kanada, mereka segcra melancarkan perangan terhadap kerajaan sementara.

Pada ketika itu sebahagian besar golongan Martov Manshevist menguasai negara; Sedang golongan Lenin Bol! shevist tidak banyak iumlah orangnya. Mereka mulai men'yerang golongan Manshevist untuk merebut kuasa. Lenin dan Trosky mulai mempersenjatai ratusan orang-orang 'Yahudi Russia untuk menghapuskan tokoh-tokoh revolusi Manshevist dengan melakukan penculik dan pembunuhan. Akhirnya kekuasaan golongan Manshevist direbut dan disapu bersih oleh golongan Bolshevist. Kedua golongan tersebut tidak lain merupa- kan buah catur permainan Yahudi antarabangsa.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI