Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Thursday, July 17

Ulama Mewarisi Nabi-nabi (2)

Bahagian 11
Ulama Mewarisi Nabi-nabi (bab2)


'Kami Nabi-nabi tidak diwarisi.' Demikian yang pemah dikatakan oleh Nabi Muhammad (s), dan perkataan inilah yang telah disebutkan oleh Kha-
lifah Abu Bakar kepada Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Yaitu apabila Fatimah datang menuntut dari Abu Bakar untuk mengambil pusaka harta peinggalan Nabi Muhammad, seperti kebun-kebun dan ternakan yang berada di luar kota Madinah.
Sebenarnya, harta-harta yang merupakan.kebun kebun luas dan ternakan beribu-ribu itu, bukanlah kepunyaan Muhammad sebagai peribadi.

Tetapi semuanya kepunyaan Allah dan Rasul, yang dijaga oleh Muhammad Rasulullah (s) sebagai kepala negara Islam, atau dengan lain perkataan, itu semua adalah kebun-kebun dan ternakan negara. Kerana itulah Khalifah Rasulullah, Abu Bakar as Sidik menolak tuntutan Siti Fatimah untuk mewarisinya, kerana harta benda itu bukanlah kepunyaan Muhammad, tetapi kepunyaan Allah dan Rasul, kepunyaan negara, kepunyaan rakyat,

Dari sejarah ini jelaslah yang dimaksudkan pusaka Nabi-nabi itu bukanlah barang-barang yang merupakan benda-benda, tetapi tugas mereka se-
bagai penyeru dan penyedar, juga sebagai pemimpin umat di samping kerja-kerja lain yang mereka lakukan yang berhubung dengan kehidupan, umat manusia.

Marilah kita kajikan siapakah Nabi Adam. Selain bapa kepada manusia, beliau telah diajar oleh Tuhan ilmu tanaman, yaitu ilmu pertanian yang sangat mustahak untuk makanan bagi kehidupan manusia di bumi ini.

Kerana selama-lamanya manusia perlukan makanan, maka mesti ada di antara umat Islam ulama yang ahli dalam bidang pertanian. Ini bermakna mempusakai pekerjaan Nabi Adam.

Nabi Idris adalah seorang pembuat pakaian. Mewarisi pusaka Idris bermakna menguasai bidang ilmu tekstil dan Perusahaan pakaian,

Nabi Nuh diajar Tuhan membina kapal. Beliau adalah insinyur pembina kapal yang pertama dibumi ini. Lautan adalah lebih luas dad daratan.

Hubungan dagang antara bangsa dan impot eksPot perlu menggunakan kapal. Justeru kerana itu iImu perkapalan dan menguasai lautan adalah sangat
perlu di kalangan umat Islam sebagai mempusakai peninggalan Nabi Nuh.
Nabi Ibrahim, seorang diplomat Tuhan yang ulung. Sewaktu berhadapan dengan Namrud raja yang menganggap dirinya terlalu berkuasa, dia sanggup berdebat, 'Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan, kata Ibrahim.
'Ya, aku juga boleh menghidup dan mematikan, seorang dapat kubunuh, seorang lagi boleh kubebaskan,' jawab Namrud, dengan perbuatan membunuh seorang banduan, dan mengembalikan semula seorang banduan ke penjara.

'Tuhanku mendatangkan matahari dari timur lalu ke barat. Coba kamu datangkan matahari itu dari barat lalu ke timur, 'lbrahim mematah hujjatl Namrud.

Demikian diplomat ulung itu. Oleh kerana kebingungan, lalu Namrud memerintah supaya dibakar sahaja hidup-hidup akan Ibrahim KhalilUllah itu.

Di dalam tembok binaan yang berkeliling tinggi; api dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Apl menyala dan membakar kayu-kayu. Nabi Ibrahim tetap merasa dingin, kerana Allah memerintah kepada ~makhluknya apl, 'Hal apl, jadilah dingin dan beri selamat kepada Ibrahim.' Nabi Ibrahim bersama anaknya bukan sahaja telah menunjukkan keredaan mereka kepada Allah dengan sedia berkorban dan sedia dikorbankan, tetapi mereka kedua pembina rumah ibadat yang
pertama di bumi, yang dinamakan Baitullah di Mekah.


Warisilah apa yang ditunjukkan oleh Ibrahim, yaitu ilmu diplomat yang sangat penting dalam perhubungan manusia antara bangsa.

Perhatikanlah apl letrik yang menyebabkan terjadinya alat penyejuk. Lahirnya alat penyejuk adalah hasil ilmu pengetahuan. Pengetahuan semuanya dari Allah, diberi olehNya kepada siapa yang disukaiNya. Keraha umat Islam tidak mempedulikan,
maka orang-orang lain yang mendapat dan merekakannya,
Di tengah-tengah kesombongan Firaun di Mesir,

Allah memerintah kepada Nabi Musa: 'Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia adalah sombong.'

'Ya Tuhan,' kata Musa, 'lidahku kurang pintar berbicara. Berilah saudaraku Harun jadi pembantu, dia pandai berpidato.' Musa maju sebagai pemimpin berhadapan dengan
Firaun. Harun membantu dengan pidatonya merebangun jiwa Bani Israel. /Vlereka memperjuangkan kebebasan dan menentang kezaliman.

Harta apakah yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Kalau mahu dipusakai, itulah perjuangannya, sekalipun dahulunya pernah menjadi anak angkat Firaun,.tetap sanggup menentang kerana menegakkan kebenaran,

Demikian dari Nabi Harun, pusakanya ialah pidato membangun jiwa dan semangat untuk menyatukan umat yang lemah dan berpecah belah.

Coba ingat pula kepada Nabi Yusuf muda remaja, Teguh hati dan sabar apabila digodadan dicintai.

Bukanlah beliau tidak tahu mencintai. Tetapi imannya lebih dipelihara, kerana itu beliau rela kepenjara.

Itulah Nabi yang menyeru orang kepada Allah dari dalam penjara. Dan dari penjara beliau dilantik menjadi pengarah pembekalan makanan negara.

Makanan dikumpulkan, catuan diadakan untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kemarau dan kelaparan. Beliau adalah pelopor pengawal makanan
di dalam sejarah bumi.


Itulah semua pusaka peninggalan Nabi Yusuf, yaitu kebijaksanaan mengawal perekonomian negara dan mentadbirkan pembahagian makanan kepa-
da rakyat jelata.

Perhatikan sejarah Nabi Daud sebagai panglima tentera, yang telah mengalahkan Jalut dengan tenteranya yang sedikit sahaja.

Kenanglah kepada Nabi Sulaiman yang telah menguasfii bumi dunia, darat, laut dan udara.

Ikutilah sejarah Nabi Isa, Nabi yang datang sementara menunggu Muhammad Nabi akhir zaman.

Itulah Nabi pembaik budi dan rohani, tabib besar yang masyhur sekali.
Demikianlah kisah-kisah dari sebahagian para Nabi-nabi yang menyeru manusia ke jalan Allah, di mana kerja dan usaha mereka terkumpul pada Nabi besar Muhammad (s). Muhammad sebagai penternak, Muhammad sebagai peniaga, Muhammad
sebagai pemimpin. Muhammad sebagai hakim.

Muhammad sebagai panglima perang dan berbagai-bagai lagi.
Ingatlah peristiwa Israk dan Mi'iraj. Kisah perjalanan secepat kilat menembusi angkasa lepas hingga ke sidratulmuntaha,


Kecepatannya lebih hebat dari jet dan roket, Ketinggian tempat tujunya jauh lebih tinggi dari bulan dan planet-planet sekeliling matahari yang sedang diraba-raba oleh makhluk-makhluk yang bergelar saintis-saintis dan angkasawan-angkasawan itu.

Pengetahuan adalah perlu dikuasai kembali oleh umat Islam. Bumi umat Islam yang merupakan khazanah kekayaan yang disediakan oleh Allah untuk umat Islam mengambil dan menggunakannya, adalah menunggu ulama dari muslimin dan muslimat tampil bekerja di lapangan masing-masing,

Berapa lamakah umat Islam hendak menjadi penonton sandiwara di bumi init. Berapa 'lamakah umat Islam mahu membiarkan ajaran yang melumpuhkan ekonomi umat Islam dengan galakan modal asing menguasai ekonomi negara-negara umat Islam.
Umat Islam akan menguasai kembali ilmu pengetahuan, tetapi umat ini tidak dapat diperbaiki selagi orang-orang yang menguasai politik tidak merupakan sebahagian dari ulama seperti yang dimaksudkan oleh Hadis Nabi, al-ulama warasatul
anbia, Jangan ada kebimbangan dalam hal ini. Proses kebangkitan kembali Islam sedang berjalan lancar, kehendak Allah akan berlaku bila tiba masanya, Quran telah menjanjikan satu perjanjian yang agung. Satu janji yang telah disebut di dalam kitab Zabur. Satu janji yang telah diulangi dari sebuah kitab ke sebuah kitab yang telah diturunkan dari langit,


Janji yang agung itu mungkin akan terjadi dengan cepat, kerana waktu sedang berjalan terlalu cepat di zaman ini. Perubahan yang mengambil masa seratus hingga dua ratus di zaman dahulu, mungkin hanya dikehendaki sepuluh atau dua puluh
tahun saja di/zaman ini.

Marl kita ikuti janji Tuhan yang tertera di dalam Quran, surah AI-Anbia 105-107. Ayat-ayat ini dimaknakan sebagai: 'Dan sesungguhnya Kami telah tulis di dalam Zabur (kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud).sesudah Zikr (kitab Al-LauhiI-Mahfuz atau Taurat). Bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang SOLIH (orang-orang yang balk-balk, orang-orang yang bijak, orang-orang yang pantas).'-AI-Anbia, 105.

'Sesungguhnya dalam (Quran) ini ada bekalan yang cukup bagi kaum yang memperhambakan diri (kepada Tuhan).'-Al-Anbia, 106.
'Kei'ana (dan tidaklah) Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan sebenarnya (pembawa) rah, mat bagi (makhluk) seluruh alam.'-Al-Anbia, 107.
Ayat-ayat di aras merupakan satu janji, satu perkabaran yang tegas tentang bumi dunia dan alam ini. Para pentafsir dan penganalisa Al-Quran memberi berbagai-bagai pendapat.

- Ada yang memaknakan dan menganalisakan sebagai' 'Sesungguhnya Kami telah tulis di dalam beberapa kitab yang terlebih dahulu daripada AI-Quran ini, bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hambaKu yang balk-balk lagi pandai. Sesungguhnya di dalam AI-Quran ini ada perkabaran-perkabaran kesampaian maksud bagi bangsa-bangsa yang percaya kepada Aku. Dan'l(ami tidak mengutuskan engkau (Hal Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat untuk selUruh dunia.'

AI-Quran adalah kitab terakhir, seperti jua Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Quran memberi perkabaran tentang kekuasaan di bumi bukanlah
hanya untuk satu zaman, dan Quran dengan kandungannya merupakan rahmat bukanlah untuk satu bangsa atau satu zaman, tetapi untuk semua makh-
luk dan untuk semua zaman.

Kerajaan dan kekuasaan sebenarnya adalah dipunyai oleh Allah, dan Islam adalah cara hidup yang dipunyai oleh Allah merupakan satu undang-undang,
dan undang-undang itu adalah kepunyaan Allah.' Undang-undang itu aclalah berguna kepada manusia di bumi dunia ini yang diciptakan oleh Allah.

Undang-undang Allah (Islam) telah pernah satu kali menjadi kegunaan manusia di bumi ini, tetapi waktu itu belum meliputi seluruhnya. Kejadian itu telah berlaku sesudah zaman Mekah, dan kejadian itu berlaku setelah adanya 'zikr'.

Tentu kejadian itu akan berlaku lagi untuk manusia di bumi dunia. Bilakah ianya akan berlaku.

la akan berlaku sekali lagi sesudah 'Zikr', yaitu sesudah dikembangkan pengajaran AI-Quran atau apabila telah tersebar pengaruh umat Islam di bumi ini atau dengan cara lain yang mungkin terjadi di dunia ini, hingga melahirkan satu kerajaan dunia di
maria Islam adalah menjadi undang-undangnya.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI