Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Thursday, August 28

Di Mana Nabi Isa Berada

Bahagian 14
Di Mana Nabi Isa Berada (1)

DALAM bahagian yang lalu telah dibicarakan persoalan hadis-hadis berhubung dengan 'Mahdi', dan sehubungan dengannya turut tersebut perkara Nabi Isa laJhissalam akan turun ke bumi ini, menjelang Imam Mahdi akan mengerjakan sembahyang subuh bersama-sama kaum muslimin di Baitulmaqdis.

Turunnya Isa kembali adalah juga menjadi perhatian kepada umat Islam zaman berzaman, sekali pun ada juga sebahagian umat Islam tidak menerima kebenaran cerita ini, sama seperti mereka tidak dapat menerima kebenaran cerita dan berita'Mahdi'.

Sementara itu dari kalangan Nasrani juga ada kepercayaan tentang NaN Isa akan kembali di bumi ini untuk membinasakan Dajjal yang dinobatkan oleh Yahya. Demikian golongan Kristian, di maria mereka juga telah dan sedang menunggu dari zaman
ke zaman kedatangan 'AI-Maseh'.

Imam Bukhari telah menyebut di dalam shaheh Bukhari sepotong hadis yang bermaksud: 'Bagaimanakah hal kamu apabila anak Mariam turun, dan imam kamu daripada kamu'.

Kembali kepada beberapa hadis yang menyebutkan 'Mahdi' akan berada di Baitulmaqdis, dan Isa akan turun di sana, maka perkataan turun ini adalah lazimnya bermakna datang dari tempat yang tinggi. Maka tempat yang tinggi itu ialah langit,

Pengertian langit atau langit-iangit adalah sesuatu yang berada di atas, yaitu sesuatu yang tinggi, Sebenarnya Nabi Isa adalah diutuskan kepada kaumnya, yaitu Yahudi. Tetapi seperti biasa dalam sejarah Yahudi, mereka mendustakannya, menuduh Maryam ibu Isa sebagam perempuan yang telah melakukan zina. Mereka memusuhinya dan berazam hendak membunuhnya. Maka berkatalah mereka bahwa mereka telah membunuh Isa yang mengaku pesuruh Allah dan telah salibkan dia. Yang demikian itulah Allah telah melaknatkan Yahudi.

Marl kita tinjau dari Al'Quran berkenaan dengan ini. Di sana ada beberapa ayat yang tegas untuk dijadikan bahan pembicaraan di sini, yaitu dari surah Al-lmran dan surah An-Nisak (perempuan).
Saya merasa sangat perlu menyalin sebanyak-banyak ayat yang berhubungan dengan, persoalan Nabi Isa Alai hissalam, berupa maksud-maksudnya, yang kemudian nanti akan diikuti dengan analisa.. keadaan dan hal-hal yang berhubung dengan ayat-ayat AI-Quran mengenai perkara yarlg sedang dan akan dibicarakan di dalam beberapa bahagian ini. Ayat-ayat itu ialah: 'Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel (telah berkata Isa 'Sesungguhnya aku bawa kepada kamu satu mukjizat dari Tuhan kamu, yaitu aku boleh membuat untuk kamu, seperti rupa burung dari tanah,
lalu kutiup padanya, maka jadilah burung dengan izin Allah. Dan aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan yang sopak, dan menghidupkan Orang' orang yang mati dengan izin Allah, dan aku boleh kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan
apa yang kamu simpan di rumah kamu.


Sesungguhnya dengan yang demikian adalah menjadi satu tanda kebenaran (kerasulan)ku bagi kamu, jika kamu beriman'.-Al'lmran' 49.

'Dan untuk membenarkan Taurat yang ada di hadapanku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian daripada apa yang telah diharamkan atas kamu, dan aku bawa kepada kamu satu mukiizat dari Tuhan kamu. Kerana itu hendaklah kamu takut kePada Allah dan taatlah kepadaku.' - Al-lmran,50',

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Kerana itu berbaktilah kepadaNya. Inilah jalan yang lurus'.-Al-lmran, 51.
'Ketika Isa merasa akan lahir kekufuran (keingkaran) dad mereka (Bani Israel) maka iapun bertanya: 'Siapakah penolong-penolongku ke ialan Allah .' Maka berkata sahabat-sahabat yang setia (alhaWariiun)i 'Kamilah penolong (agama) Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah (Muslimin) orang-orang yang menyerah diri'.-Al-lmran, 52.

'Hai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah turut Rasul (ISa) itu. Oleh yang demikian, tulislah (nama-nama)kami bersama-sama dengan nama-nama orang-orang yang menyaksikan (mengakui kebenaran)'-
-Al-lmran, 53.


'Dan mereka (Yahudi) membuat tipu daya (seorang dari sahabat atau murid Isa membocorkan rahasia di mana tempat persembunyian Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi lain yang mahu membunuh Isa). Tetapi Allah adalah lebih balk (sebijak -bijak) dalam tipu daya.'-Al-lmran, 54.

'lngatlah bila mana Allah berkata: "Hai lsa, sesungguhnya Aku akan ambilmu dan akan angkatmu kepadaKu, dan akan dibersihkan kamu daripada mereka yang kafir (ingkar), dan akan dijadikan orang-orang yang mengikutmu di atas mereka yang kafir, hingga hari Qiamat, kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu, maka nanti Aku putuskan di antara kamu ditentang yang diperselisihkan (bunuh dan salib)."-Al-lmran, 55.

'Adapun mereka yang kufur (ingkar) itu, Aku akan siksa mereka dengan siksaan yang keras di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka sebarang pertolongan'.-Al-lmran, 56.

'Dan adapun mereka yang beriman serta beramal soleh, maka (Allah) akan sempurnakan balasan (ganjaran) kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang-orang yang zalim'.-A/-Imran, 57.

'Demikianlah Kami bacakan dia (cerita kisah Isa menerusi AI-Quran)kepada kamu (Muhamrnad-umat Islam), yaitu menjadi tanda-tanda (dari sebahagian daripada rekod)peringatan yang terpelihara.'-AI-Imran, 58.

'Sesungguhnya perbandingan Isa di sisi Allah, adalah seperti: Adam. la-(Allah) jadikan dia (Adam) dari tanah, kemudian la (Allah) berkata kepadanya (lembaga Adam), "Jadilah!" Maka jadilah dia Adam).'-Al-lmran, 59.

'Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kerana itu janganlah kamu (Muhammad-umat Islam) menjadi seorang daripada yang ragu-ragu.'-AL-Imran, 60.

Demikian sebahagian dari maksud ayat-aYat dalam surah Al-lmran, dan akan dibawa pula sebahagian dari maksud ayat-ayat pada surah An Nisak (perempuan').Di mana daripadanya akan dapat lagi keterangan-keterangan yang akan menjadi bahan ulasan saya di dalam membicarakan persoalan Isa turun kembali di bumi kita ini. Semuanya dapat difikirkan bersama dengan mengikuti ayat- ayat AI-Quran seterusnya yaitu:

'Maka kami laknatkan mereka (Yahudi) karena mereka pecahkan perjanjian mereka, dan kerana keingkaran mereka kepada ayat-ayat Allah, dan kerana mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak sebenarnya, dan kerana perkataan mereka: "Hati kami telah tertutup," :bahkan Al lah telah meteraikan atas hati mereka dengan sebab keingkaran (kekufuran) mereka. Karena itu, maka tidaklah mereka itu akan beriman, kecuali sedikit sahaja.'-An-Nisak, 155.
'Dan kerana keingkaran mereka, dan kerana per'kataan (tuduhan berzina) mereka ke atas Maryam satu perbuatan dusta yang sangat besar.'-An-Nisak, 156.

'Dan kerana perkataan mereka: "Kami telah bunuh Al-Maseh, Isa anak Maryam, pesuruh Allah." Pada hal mereka tidak embunuhnya dan tidak juga mensalibnya. Tetapi telah disamarkan kepada mereka dan sesungguhnya mereka adalah berselisihan faham dalam perkara itu. Mereka dalam keadaan syak mengenainya. Mereka tidaklah mempunyai pengetahuan tentang kejadian itu, melainkan terikutikut menyangka sahaja. Dan tidaklah mereka-telah membunuhnya,'dan merekapun tidak pula yakin akan sebenarnya.'-An-Nisak,

'Tetapi Allah mengangkat beliau (Isa) kepadaNya, kerana adalah Allah itu gagah, bijaksana.'- An-Nisak, 158.

'Dan sesungguhnya tidak ada (seorangpun) dan ahli kitab, melainkan (semuanya) akan beriman kepadanya (sesudah Isa turun kembali ke bumi) sebelum matinya. Dan pada bari qiamat dia akan jadi saksi atas mereka.'-An-Nisak, 159.

Demikian ayat-aYat dari Al-Quran. Kisah-kisah ini adalah sebahagian dari simpanan rekod Allah ¥ang diceritakan kepada kita menerusi kitab Al-Quran, kitab Allah yang terakhir kepada manusia di bumi melalui Nabi terakhir kepada manusia, Muhammad (s).

__________________________________________
MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI
karya pemikir Islam: Al fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI