Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, August 4

MENUNGGU PENYELAMAT

Bahagian 12
Menunggu Penyelamat (bab 1)

Ahli nujum Cheiro mungkin seorang ¥ahudi, atau seorang dad barat yang Pro-Yahudi. Bagaimanapun apa yang diramalkan oleh Cheiro yang bermaksud seorang 'Lawgiver' akan lahir di dunia, yang akan membawa peperangan antafa bangsa-bangsa, dan akan menyatukan bangsa°bangsa manusia di dunia yang berakhir dengan dunia mendapat keamanan, adalah juga suatu hal yang boleh difikirkan. Sekiranya seorang lelaki itu datang, sudah tentu ianya seorang yang luar biasa di zaman ini. Ke-datangannya untuk menyatukan bangsa-ban§sa rnanusia sudah pasti akan mencetuskan peperangan, dan sudah tentu beliau akan ditentang oleh kuasa-kuasa besar di bumi sekarang,

Untuk kejayaannya, andaikata beliau bukan seorang yang luar biasa adalah mustahil baginya
boleh menyatukan bangsa-bangsa dan mengujudkan keamanan di bumi ini.

Di zaman Firaun yang merasai dirinya paling berkuasa dan dialah Tuhan, di sampingnya Haman yang bijaksana dan Qarun raja kekayaan, Allah memerintah Nabi Musa pergi kepada Firaun yang sombong dan Nabi Musa telah berhadapan dengan Firaun, tetapi Firaun tidak dapat' menerima ajakan Nabi Musa mengakui Allah dan melakukan keadilan.

Firaun sedia berperang dengan Tuhan Musa. geiiat~ mengerahkan seluruh ahli-ahli.sihirnya mem-
buat persiapan menghadapi peperangan dengan -Tuhan Musa. Dan hanya dengan sebatang tongkat, Nabi Musa telah mengalahkan seluruh kebijaksanaan ahli-ahli sihir Firaun.

Kalau sihir-sihir itu merupakan ciptaan yang paling tinggi mutunya di zaman Firaun itu, maka 'ianya telah dikalahkan oleh hanya sebatang tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa. Senjata yang dibawa Musa adalah lebih luar biasa dari sihir-sihir ciptaan ahli-'ahli sihir Firaun. Justeru kerana itu mereka semuanya terperanjat dan mengakui kekuasaan Tuhan Musa, lantas semua mereka beriman dengan Allah dan kerasulan Musa.

Di zaman dahulu orang memperkatakan tentang sihir dan kesaktian. Tetapi di zaman kita ini, orang-orang yang mencipta benda-benda ajaib sebagai sihir dan kesaktian ialah ahli-'ahli sains yang merekakan aneka jenis senjata dan jentera-jentera.

Rekaan-rekaan itu tentulah tidak dapat dikalahkan, kecuali oleh sesuatu yang lebih handal dan ajaib daripadanya. Di kalangan sabahat-sahabat saya di Malaysia yang tidak perlu saya terangkan siapa mereka, hal-hal mengenai akhir zaman ini sungguh-sungguh menjadi perhatian mereka.

Di antara mereka ada
yang telah meninggalkan seluruh kesenangan hidup di bumi ini, balk jawatan dan pendapatan, dan merekapun menukar cara hidup dan pakaian, serta dan lebih berzikir.banyak menumpukan masa untuk bertabligh.

Di antara mereka ada yang terpikat dengan cara-cara 'Tarikat' yang tertentu. Masing-masing dengan cara dan wiridnya. Masing-masing merasa apa yang mereka lakukan adalah yang paling sesuai dan tepat sekali, sementara menunggu kedatangan 'Mahdi'. Mereka memberitahu saya bahwa 'Mahdi' telah pun dilahirkan di dunia ini. Hanya menunggu waktu beliau mengemukakan dirirjya dan memulakan tugasnya.

Adapun piring-piring terbang yang sering terdengar ceritanya itu adalah sebahagian dari alat persenjataan Imam Mahdi. Dan bahwa apabila Imam Mahdi mulai bertindak, maka segala tenaga letrik akan tidak dapat digunakan lagi.

Cerita-cerita inipun apabila dikaitkan dengan ramalan-ramalan nujum Cheiro dan Jean Dixon, memberi satu gambaran yang hampir sama, yaitu kedatangan seorang yang akan mencetuskan peperangan dan meny~[tukan manusia di bumi dunia ini yang mana sudah tentu orang itu mesti mempunyai sesuatu yang luar biasa sehingga dengan mudah dapat dikalahkan musuh-musuhnya.

BAHWA tidak syak lagi, kebangkitan Arab adalah' tanda dari kebangkitan islam. Sehingga ini Arab masih terpecah kepada negara-negara Arab yang radikai, dan negara-negara Arab yang reaksioner.

Mereka nasionalis Arab itu adalah keturunan islam. Mereka akan kembali kepada islam dan me-
reka akan bersatu, dan kemudian manusia Islam akan bersatu. Persoalannya iaiah: Siapakah pe-
mimpin dan bila 'datangnya pemimpin yang boleh menyatukan umat ini?

Amerika dan Rusia bukan rakan dan sahabat umat Islam yang akan membela umat Islam. Amerika dan Rusia yang sedang berebut pengaruh di bumi boleh berunding sesama mereka untuk mencari jalan bagi muglihat pengaruh mereka masing-masing. Amerika dan gusia yang sama-sama ketakutan kepada himpunan apl dari roket-roket dan bom yang mereka kumpul dan hadap menghadapkan boleh mencoba mencari jalan mengelakkan perang terbuka di antara Tetapi kehendak Allah akan berlaku jua. Amerika mereka.adaan memaksa. Rusia terpaksa campur tangan akan membantu Israel dengan tenteranya jika ke-169 kerana menjaga pengaruh' dan kepentinganmatlamatnya.


Sekarang, senjata-senjata Amerika digunakan oleh Israel sebagai ujian betapa kejayaannya; Dan senjata-senjata Rusia digunakn-oleh Arab sebagai ujian betapa pula kesaktiannya. Amerika dan Rusia dapat mempelajari dari kematian dan kemusnahan yang dideritai oleh Arab dan Israel betapa gagah dan sakti setiap jenis senjata-senjata rekaan mereka,

Dalam keadaan dan suasana yang seperti ini, betapakah agaknya umat Islam dapat kembali gagah. perkasa. Keadaan umat Islam masih mencari senjata dari mereka yang bukan rakan dan sahabat mereka,

Suasana di bumi sentiasa gelap mendung, .keruntuhan akhlak dan moral di mana-mana sahaja.

Kemaiuan
dan kemakmuran bumi sebenarnya! untuk sedikit manusia, sebahagian besar manusia di dalam penderitaan dan kemelaratan. Mereka yang menderita mengeluh dan meratap, keluhan dan ratapan itu adalah doa, dan doa itu 'didengari oleh Allah.

Ada orang berkata sekiranya Allah mahu mendatangkan seorang Nabi lagi, inilah masa dan
waktunya. Demikian'harapan manusia. Tetapi Nabi Muhammad (s) adalah Nabi yang terakhir sekali, dan beliau telah menegaskan tidak ada Nabi-nabi lagi sesudah beliau yang akan diutuskan, oleh Tuhan dalam tugas kenabian dan kerasulan.


Sementara itu ada pula manusia yang telah putus harapan. Orang berkata siapa yang boleh berhadapan dengan kekuatan Amerika atau Rusia.

Bagaimana umat Islam yang sentiasa mendapat senjata-senjata dad blok Amerika atau blok Rusia akan boieh menguasai bumi ini lagi. Mereka berkata mustahil.

Tetapi saya berkata tidak demikian, kerana Allah yang menguasai seluruh alam ini boleh ber-
buat apa yang dikehendakiNya. Beribu-ribu tahun dahulu di zaman Nabi Nuh, manusia tedalu ingkar. Allah membinasakan manusia dengan banjir besar, tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, setelah diajar ilmu membuat kapal yang bentuknya seperti dada burung kepada Nabi Nuh.

Beribu-ribu tahun dahulu Allah telah menyelamatkai Nabi Ibrahim dari kebakaran apl, dan Allah telah mengirim bala tenteraNya seperti nyamuk yang telah mengalahkan Namrud serta tenteranya yang slap sedia hendak berperang dengan Tuhan Ibrahim.

Beribu-ribu tahun dahulu Nabi Musa telah di perintah Allah berhadapan dengan Firaun di Mesir.
Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan mempunyai ahli-ahhli sihir yang ramai.Tetapi Allah telah mengalahkan sihir mereka melalui Nabi Musa hanya dengan sebatang tongkat. Dan dengan ton§kat itu juga Nabi Musa telah membelah laut merah menja di dua belas' Ioron§ untuk Bani Israel menyelamatkan diri dari tentera Firaun.

Lebih seribu empat ratus tahun dahulu, Abrahah telah datan§ ke Mekah kerana hendak meruntuhkan' Baitullah. Abdul Mutalib menjadi ketua orang-orang Arab di Mekah diwaktu itu. Beliau menemui Abrahah di pinggir Kota Mekah. Abrahah bertanya adakah ke-datangan beliau kerana hendak meminta supaya jangan diapa-apakan Baitullah itu. 'Tidak,' kata Abdul Mutalib. 'Saya hanya, datang untuk meminta kembali unta-unta saya yang telah dirampas oleh tentera tuan, kerana saya adalah tuan unta itu. Ada-pun rumah yang tuan mahu runtuhkan itu ada tuannya. Yang demikian, itu adalah, urusan tuannya, bukan urusan saya.'

Abrahah memerintahkan tenteranya mengembalikan unta-unta Abdul Mutalib yang dirampas itu. Abdul Mutalib kembali ke Mekah dan memberitahu orang-orang Mekah supaya mengundurkan diri dari kota Mekah kerana Abrahah akan memasuki besok harinya.

Abrahah dengan dua puluh ribu orang tenteranya bersama gajah-gajah mereka bersiap akan memasuki Mekah untuk meruntuhkan Awwalulbait yang dibina oleh Nabi Adam, kemudian oleh Nabi Ibrahjm dan Nabi Ismail.

Untuk Abrahah dan tentera serta gajah-gajah mereka, Allah mengirimkan sepasukan burung
'Ababil' seperti burung layang-layang. Di kedua-dua kuku kaki burung-burung itu tercengkam batu-batu kecil yang kemudian digugurkan keatas tentera gajah pimpinan Abrahah yang sombong. yaka jadilah hancur binasa angkatan tentera yang tidak.dapat ditentang oleh Abdul Mutalib d an orang-orang Arab Mekah itu.

Itulah tahun gajah kata sejarah orang-orang Arab. Dan pada tahun itulah cucu Abdul Mutalib, anak
Abdullah, anak Aminah dilahirkan ke dunia untuk membangun revolusi besar sesudah: lebih enam
ratus tahun dad zaman Isa anak Maryam.

Demikianlah sebahagian dari kejadian-kejadian di bumi ribuan talfun dahulu. Sejarah bertulis ini diketahui oleh ramai manusia dan Quran jua men ceritakan kisah-kisah ini. Yang demikian, tidak patut ada manuSia yang masih punya iman merasa bimbang dan ragu-ragu dalam perjuangan mengembalikan kekuatan umat Islam untuk melaksanakan peranan besar mereka di dalam arus pergolakan bumi ini.

Sebelum Nabi Muhammad lahir dan sesudah lahir menjadi Nabi, ada orang-orang dad berbagai bangsa
manusia meramalkan akan kelahiran seorang besar. Injil telah membayangkan perihal kedatangan Nabi besar dari keturunan saudara Bani Israel. Ahli-ahli nujumpun ada yang membuat telahan tentang lahir-nya orang besar dunia. Beberapa padri Nasrani sentiasa berpesan tentang berita kedatangan Nabi selepas Nabi Isa. Beberapa padri Nasrani juga sentiasa menunggu-nunggu akan lahir.Nabi Muhammad (s). Kerana itulah menyebabkan Salman dari Parsi, dan Suhib daft Rum sampai di bumi Arab dan mereka menemuiRasulullah~/vlereka beriman dengannya, mereka menjadi sahabatnya dan mereka berjuang bersama-sama Muhammad Rasulullah dengan
seluruhjiwaraga dan mereka menyerah bakti kepada Allah, Tuhan mereka dan Tuhan kita semua.
Sekar~ng telah lebih daft seribu empat ratus tahun dad masa kelahiran Nabi Muhammad (s). Bumi
di dalam kekacauan lagi, manusia mengharapkan datang seorang pembela atau penyelamat. Hanya itulah harapan dan doa manusia yang tidak tertahan lagi dengan keadaan dan suasana yang ada'"sekarang ini.

M,anusia di barat jua mengharapkan kedatangan seorang penyelamat. George Bernard Show pernah mengatakan yang bermaksud, sekiranya Muhammad ada lagi, kepadanya patut diserahkan dunia ini.

Hanya Muhammad dapat menyelamatkan manusia di dunia ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI