Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, September 1

Di Mana Nabi Isa Berada

Bahagian 14
Di Mana Nabi Isa Berada (2)

Kepercayaan manusia yang mengatakan Isa telah terbunuh dan disalib adalah tidak benar. Allah menerangkan betapa pengkhianatan orang 'Yahudi pengikut Isa yang tidak setia kepada ikrar dan janji Betapa tidak benar sangkaan orang-orang Yahudi kononnya mereka telah membunuh Isa Pesuruh Allah dan telah disalibkan dia. Allah telah menipu mereka dengan tipu daya yang lebih bijak, yaitu murid Isa yang khianat yang rupa parasnya seimbas rupa Isa bernama Yahuda AskharjuSi itulah yang telah mereka (Yahudi) tangkap dan salibkan, Nabi Isa telah diangkat, telah diambil dan telah dibawa kepada Allah.

Pengertian diambil atau d iangkat kepada Allah, memang dapat diertikan dengan pengertian diambil dan diangkatkan ruh dan badan Isa, juga dapat, dimengertikan dengan ruh isa sahaja. Tentulah tidak menjadi kesukaran ke'pada Allah hendak melakukan salah satudari kedua-duanya {tu. Oleh yang demikia, n tidak perlu .kita pergi terlalu jauh membicarakan soal kekuasaan Allah dalam perkara yang ghaib, yaitu sama jua, adakah ;atau apakah Muhammad (s) tel ahiMi kraj ;naik ke langit dengan rub sahaja atau dengan, badan bersarna ruh sekali.

Ada pendapat bahwa Nabi isa telah mail dan tidak ada cerita turun kembali. Ada yang berpen-
dapat Isa telah mati dan ruhnya diangkat ke sisii ,Tuhan di langit, dan dipercayai bahwa Isa akan
turun lagi ke bumi ini.

Saya (penulls} percaya tentang Isa akan turun kembali' menyempumakan tugasnya. Bahwa banyak
hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang Isa, seperti sebuah hadis yang telah disebutkan di per'mulaan bahagian ini, yaitudari riwayat Imam Bukhari yang termasyhur cukup halus dan sangat teliti tdalam-menerima hadis-hadis yang dikatakan dari Rasulullah (s).

Adapun sOalnya sekarang ini di manakah Nabi Isa berada sementara beliau diperintah oleh Allah turun ke bumi ini. Tentu pula i ngin kita cobasentuhkan-sekadar yang terdaya oleh akal d alam persoalan Isa ini, sekiranya Allah telah mengambil dan mengangkat beliau kepadaNya (ke langit) dengan tubuh serta ruhnya sekali.

Saya diberitahu oleh seorang sahabat, yaitu seorang penulis dari Indonesia telah menulis tentang Nabi Isa di Venus. Venus adalah sebuah planet di dalam keluarga matahari kita.

Saya sedang menulls buku ini. Kerana ia tentu saya ingin tahu pendapat orang lain. Tetapi sayang, saya tidak dapat mencari buku yang tersebut. Kerana itu saya menulls terus apa yang saya dapat fikirkan sendirian, Saya akan membawa pembaca kepada hadis berhubung Nabi (s) Mikraj.

Tetapi sebelum itu marl kita tinjau dahulu tentang bintang-bintang di langit, yang terdapat planet Venus di sana dan bintang bintang lain yang dikatakan langit atau langit-langit, atau perhiasan yang berada di langit, Alam ini, dan langit-langitnya terlalu luas. Kalau perlu, saya akan tulis juga, sekiranya dikehendaki untuk menerangkan maksud-maksud yang berkenaan, Sementara itu terlebih dahulu kita tinjau keluarga rnatahari kita, yang mana bumi kita ini adalah satu dari planet-planet yang mengelilingi matahari itu.

Sejak lama manusia telah mengkaji alam ini, mereka mempelajari bintang-bintang dan perjalanannya, dan mereka mempelajari hal matahari dan keluarganya. Menurut pendapat yang terbaharu bumi adalah satu dad beberapa planet yang berkeliling matahari,

Keluarga matahari kita tetsusun dari matahari yang terdapat gas-gas yang sentiasa bemyala, yang memberi cahaya kepada semua planet-planet dan bulan-bulan yang beredar di sekelilingnya,
Apabila diperhitungkan susunan itu dimulai dari matahari, maka kedudukannya adalah begini:

Pertama dinamakan Mercury, kedua Venus, ketiga Earth (bumi), keempat Mars, yang berhampirannya bertaburan kumpulan planet-planet yang kecil-kecil yang dinamakan Asteroids, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturn, yang ketujuh Uranus, yang kelapan Neptune danyangkesembilan Plato.

Matanari adalah merupakan satu ,daft bintang-blntang yang beriuta-iuta jumlahnya, la terdiri dari gas yang apinya sentiasa menyala-nyala dan menjulang tinggi. Tentu Nabi Isa tidak ada di sana. Selepas matahari kita, maka planet pertama ialah Mercury.

Di sana menurut pengkajian manusia terdapat udara, tetapi gas-gas panas yang melahirkan udara itu sentiasa beterbangan ke angkasa. Yang demikian Mercury tidaklah mempunyai persamaan udara seperti udara kita. Maka dikatakan oleh mereka manusia tidak boleh hidup di sana. Kerana itu tentu Isa tidak ada juga di sana.

Selepas Mercury, barulah 'Venus'.Manusia mengkaji tentang Ven';s dan berpendapat, bahwa Venus sedikit kecil dari bumi kita. Bagaimanapun boleh dikatakan hampir sama besar dengan bumi. Kajian mengenainya menunj.ukkan Venus adalah mengandung udara dengan kadar sembilan persepuluh dibandingkan dengan udara di bumi.

Di sana terdapat tempat-tempat yang boleh didiami oleh makhluk seperti manusia, dan ada pula yang tidak boleh di diami kerana dijangka terlalu panas sekali.


Apakah di Venus ini ada makhluk seperti manusia, dan Nabi Isa sedang berada di sana, seperti berita penulisan buku oleh seorang penulis dari Indonesia itu, dengan bukunya berjuduf 'Nabi Isa
di Venus.

Selepas Venus ialah 'Earth yaitu bumi kita ini'. Sudah tentu Isa tidak ada di sini sekarang, kerana beliau telah diangkat ke langi yaitu di atas daripada bumi.

Selepas bumi adalah 'Mars'. Planet ini terlalu banyak dibicarakan oleh orang-orang yang ahli
dalam Pengkajian bintang-bintang. Dari penglihatan mata menerusi teropong ke ta. ngit, manusia mengatakan perjalanan Mars dan bumi yang sama-sama mengelilingi matahad kadang-kadang jaraknya dengan bumi menjadi 63 juta batu atau kadang kadang hanya 43 juta batu saja. Tetapi bila berlaku perubahan perjalanan masing-masing, maka jarak antara bumi dengan Mars menjadi lebih jauh, yaitu hingga sampai: 250 jura batu.

Mars mengelilingi matahari dalam satu pusingan! selama 687 hari, dan perkisaran di atas sumbunya kira-kira 24 jam 40 minit. Yang demikian berlaku keadaan slang malam sama seperti kita di bumi.

Sungguhpun besar planet ini lebih kecil dari bumi,tetapi kuasa tarikannya mampu memegang udara, 'sekalipun udaranya mung.kin kurang daripada udara di bumi.

Pemandangan menerusi teropong memperlihatkan garis-garis yang diduga sebagai terusan air yang panjang. Kerana Mars tidak kelihatan mempunyai laut, kecuali di kutub utara dan selatannya saja, maka penduduk-penduduk di sana jika ada, difikirkan tentu lebih maju dari manusia di bumi disebabkan mereka telah lama membuat terusan-terusan air yang dianggar panjangnya tiap-tiap satu mungkin sampai 200 batu dan nyatalah terlalu besar dan bersimpang serta bercabang-cabang hingga dapat dilihat dengan teropong dari bumi.

Di samping itu kelihatan juga warna kuning kemerah-merahan di sana, juga terlihat di bahagian bahagian lain berwarna hijau kebiruan. Dulunya manusia ahli bintang menduga warna hijau kebiruan itu sebagai lautan. Tetapi hasil kajian terus menerus disahkan bukanlah lautan, tetapi kawasan yang penuh dengan tanaman tumbuh-tumbuhan.

Seorang ahli kaji bintang dari Jepun Tuan Saiki telah melaporkan yaitu telah berlaku letupan besar yang sangat hebat di atas permukaan Mars. Ahli bintang dari Jepun ini ialah yang mula-mula mengetahui dan membuat laporan kejadian letupan itu "yang berlaku pada bulan Januari tahun 1950.

Menurut beliau, itu adalah letupan gunung berapi yang dipercayai telah membunuh banyak benda-benda hidup di sana. Bagaimanapun terusan-terusan air yang dulunya kelihatan, masih dapat dilihat dari gambar-gambar yang diambil menerusi teropong.

Manusia, menduga di sana mungkin ada makhluk yang berakal dan lebih bijak, bahkan mungkin tubuh mereka lebih besar dari manusia di bumi.

Adakah di sini diamnya Nabi Isa? Tanda-tanda bahwa di sana boleh didiami oleh benda-benda bernyawa, di Venus dan di Mars telah ada. Soalnya, sekali 'lagi 'soalnya, adakah Nabi Isa berada di sana sekarang ini.

Kita sekarang sedang mencari-cari di mana agaknya Nabi Isa berada sekiranya beliau telah diambil dan diangkat dengan badan dan ruhnya sekali. Mari kita tinjau lagi planet selepas Mars, yaitu Jupiter.

Sementara itu di antara ruang angkasa garis perjalanan Mars dan Jupiter, terdapat planet-planet kecil yang bertaburan berpuluh-puluh ribu banyaknya. Bintang-bintang kecil ini digelar oleh ahli-ahli kaji bintang dengan nama 'Asteroids'. Kumpulan Asteriocls ini merupakan seperti planet-planet yang kecil, bintang-bintang berekor, dan daripadanya terjadi muntah-muntah bintang. Mungkin sekali, inilah dia yang disebut oleh Allah di dalam Quran': 'Sesungguhnya Kami hiasai langit dunia yang rendah dengan pelita-pelita, dan Kami jadikan muntah-muntah bintang sebagai pelontar syaitan.'

Demikianlah yang terdapat di. antara ruang angkasa Mars dan Jupiter. Bintang atau planet Jupiter ini menurut kajian ahli-ahli bintang adalah lebih besar dari bumi kita, yaitu 130 kali ganda besamya.

Planet ini dipercayai mempunyai udara yang menyebabkan boleh didiami dan kerana itu Jupiter juga mengandungi kehidupan.

Planet Jupiter mengelilingi matahari dalam masa 4330 hari daft jarak yang tidak sama, kadang-kadang lebih dari 500 juta batu dan kadang-kadang menjadi 460 atau 483 juta batu.

Perkisaran 'Jupiter di aras sumbunya kira-kira 9 jam 55 minit untuk sekali kisaran atau pusingan. Dan ini adalah satu perkisaran yang terlalu cepat apabila dibandingkan dengan bumi.

Menurut ahli-ahli kaji bintangplanet Jupiter ini mengandungi udara terlalu tebal, tetapi belum dapat
diyakinkan bagaimana yang sebenarnya. Sungguhpun ada sebahagian dari manusia pengkaji bintang menghabiskan umurnya hanya dengan memerhati Jupiter saja, namun hingga sekarang, masih belum cukup jelas' kelihatan tanda-tanda yang terdapat di sana.

Kerana letaknya begitu jauh dari bumi kita, sekalipun ianya berganda-ganda lebih besar dari
bumi ki'ta, menjadikan sukar untuk dikaji keadaannya. Adalah dipercayaidi mana-mana saja di planet-planet atau di bintang di sekitar bintang besar yang bemyala yaitu matahari terdapat apa yang disebut di dalam Quran sebagai 'MAN' dan 'DABBAT' selain dari ]in dan malaikat.

Sehingga planet Jupiter, keadaan sudah mulai kabur. Maka bertambah sulit lagilah untuk kita coba
mencari di planet-planet lain yang sekalipun telah dikaji dan diberi nama-nama, seperti Saturn, Uranus, Neptune dan Ploto, kerana letaknya planet-planet itu terlalu jauh, dan umumnya tidak dapat digambarkan dengan lengkap oleh mereka yang mengkajinya.

Justeru kerana itu, tidaklah perlu dikemukakan semua planet-planet keluarga matahari itu, apatah
lagi bintang-bintang dan planret-planet lain yang berjuta-juta banyaknya, tentulah lebih sukar bagi
kita hendak mencapai rahasia keluasan lautan angkasa ciptaan Allah itu.

Buku ini tidaklah ditulis untuk membicarakan hal bintang-bintang, tetapi dalam mernbicarakan
tujuan buku ini terpaksa disentuh sedikit, sekadar yang perlu, dan akan disentuh lagi bila keadaan
memerlukan dibawa kembali meninjau ke angkasa langit yang terlalu luas itu.

Adalah terlalu berat untuk difikirkan tentang rupa-rupa makhluk yang bertebaran di langit, di
planet-planet yang jauh dari kita. Tetapi ilmu pengetahuan mungkin dapat memecahkan sedikit
demi sedikit rahasia ini, di mana akan bertambah berimanlah orang-orang yang beriman, dan semoga berimanlah manusia yang tidak mahu mengakui betapa kebesaran dan kebenaran Allah.
Kembali kepada persoalan tadi, di manakah kita mahu mencari Nabi Isa? Adakah mungkin di Venus atau di Mars atau di Jupiter atau di planet-planet yang lain yang tidak kita ketahui tentang ada atau tidak ada di,sana makhluk seperti kita dan seperti Nabi Isa yang dapat hidup di sana.

Hanya Allah sahaja yang mengetahui di mana hambaNya bernama Isa itu berada sekarang. Saya tidak mempersoalkan tentang umur, kerana Allah telah membangunkan kembali pemuda-pemuda Ashahulkahfi setelah ditidurkan atau dimatikan selama 309 tahun di dalam gua. Mereka sedar atau hidup kembali dalam umur mereka, sehingga mereka tanya bertanya, adakah mereka tidur baru semalam atau sudah berapa lama. Maha suci Allah yang berkuasa, sekarang dan akan datang yang menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati.

Sesungguhnya semuanya itu adalah sangat mudah bagi Allah. Sementara akan terjadi apa-apa yang akan terjadi, marl kita rneninjau hadis Rasulullah (s) herhubung dengan peristiwa 'Mikraj' ke langit. Peristiwa Isra dan Mikraji itu menunjukkan kekuasaan Allah dan mukjizat Nabi Muhammad (s) di samping telah diberi AI-Quran, sebagai satu rahasia kekayaan mukjiZat yang terialu besar, Apa yang diperlihat Allah kepada Nabi Muhammad (s) pun, masih merupakan sebahagian dari ayat-ayat Allah. Maksud ayat-ayat Allah ialah tanda-tanda daft kebesaran dan kekuasaan Allah di alam yang maha luas ini.

Kisah mikraj Nabi (s) menerangkan, pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan pada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, Kemudian barulah pergi ke SidratuI-Muntaha. Setelah itu dibawa ke Baitul Makmur (Ma'amur).

Pengembaraan Rasul (s), samasekali tidak berani saya katakan, adakah satu pengembaraan dari planet bumi ke planet-planet yang lain keluarga matahari. Planet-planet keluarga matahari jumJahnya lapan, apabila dikecualikan bumi. Dalam kunjungan ini Nabi (s) menuju kepada tujuh tingkatan langit. sekiranya ditambah Sidratul Muntaha, ditambah pula dengan tempat-tempat Nabi bertemu dengan Malik, penjaga Neraka, dan melihat neraka, melihat Syurga dan jika semuanya ini tempat-tempat yang berasingan, maka jumlah tempat-tempat yang di lawat oleh Nabi (s) itu nyatalah tidak boleh di coba-coba mensesuaikan dengan keluarga matahari, yang terdiri dari sembilan planet, termasuk bumi kita ini.

Nabi Muhammad (s) telah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Betapakah susunan langit dan langit-langit di angkasa yang dikatakan pulau-pulau alam yang tidak terhitung
oleh manusiaa. Siapakah yang boleh menjawab soalan init. Hanya Allah sahaja yang mengetahui susunan langit-langitNya dan di mana 'ArashNya'.

Kembali' lagi kita kepada persoalan Nabi Isa, yaitu di manakah beliau? Berdasar dari hadis mengenai Mikraj, menunjukkan semua Nabi-nabi yang telah ditemui adalah ruh-ruh mereka, kerana
mereka telah mati kecuali Isa. Tetapi kalau mereka di sana hanya ruh belaka, termasuk Isa, maka suatu hal pula, yaitu bagaimana Nabi Muhammad Mikraj, adakah ruh sahaja atau bersekali dengan
tubuh badan, Dari hadjs yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, malaikat Jibril telah datang dan satu, operasi tubuh Nabi (s) telah diadakan. Selepas itu barulah mereka mulai Isra dan Mikraj, perjalanan ke Baitulmaqdis dan pengembaraan ke langit,

Dapat dimengerti, bahwa untuk memasuki alam langit pasti mempunyai alat untuk sampai ke sana yang pantas dan cepat, dan begitu juga pasti ada persediaan diri untuk mensesuaikan keadaan pernafasan di alam langit itu. Yang demikian untuk Nabi (s) telah dioperasi badannya, dan disediakan oleh Allah persediaan-persediaan yang perlu dan alat-alat kenderaan untuk perjalanan dan pengembaraan yang tersebut, Hal inipun di kalangan umat Islam terdapat perbedaan dalam perkara apakah Nabi Muhammad (s) Isra dan Mikraj dengan tubuh badan serta ruh atau hanya rub Nabi (s) sahaja yang telah Isra dan Mikraj.

Saya berada di pihak yang mengatakan kejadian itu berlaku dengan tubuh serta ruh bersekali. Ini didasarkan kepada kejadian 'operasi' sebelum dimulakan perjalanan yang bersejarah itu. Di mana operasi itu adalah persediaan bagi membolehkan memasuki angkasa langit-langit, Jika kejadian itu hanya dengan rub sahaja, maka sami-sami orang Tibetpun ada yang mendakwa bahwa mereka sering meninggalkan tubuh mereka, di mana ruh mereka keluar beredar ke mana-mana dengan bebas di dalam dunia ini, kemudian'kembali lagi kepada tubuh mereka. Yang demikian, apabila Isra dan Mikraj Nabi (s) telah berlaku dengan tubuh dan rub Nabi (s). Maka apakah halangan, dan apakah mustahilnya jika Nabi Isa masih hidup dan berada di langit kedua atau di lainnya.

Tetapi untuk mengatakan Nabi Isa sedang berada di planet Venus atau Mars, yaitu di planet-planet keluarga matahari kita, belumlah dapat saya yakin, sekalipun telah mula dipercayai oleh manusia di sana luga ada makhluk-makhluk yang mungkin lebih bijak pandai dari kita di bumi.

Satu hal yang sukar, ialah apa yang dikatakan tujuh langit itu. Bagaimana susunannya menurut ilmu Tuhan tidak dapat kita ketahui lagi. Ap a yang kita ta, hu di langit ada berjuta-juta galaxi, di mana di tiap-tiap galaxi mengandungi berjuta-juta bintang
seperti matahari dan planet-planet kita. Bagaimanapun sekiranya matahari, planet-planet kita clan bulan-bulan di sekeliling planet-planet kita itulah bumi dan langit bagi kita, di mana di planet-planet yang lain juga memandang bumi kita sebagai langit mereka, maka mungkin Nabi Isa (a.s.)telah diangkat Allah disalah satu dari planet-planet di sekeliling matahari kita.

Bahwa alam dan ilmu adalah terlalu luas. Manusia hingga ini baru mengerti sedikit, dan masih banyak yang belum climengertikan. Saya sendiri seorang hamba Allah yang hanya men. getahui terlalu sedikit dan terlalu banyak lagi yang saya tidak mengetahui.

Sungguhpun begitu tidaklah bermakna sesuatu yang kita tidak mengetahui dan tidak mengerti itu tidak ada, dan tidaklah bermakna apa yang orang lain mengerti atau mengetahui itu tidak betul semata-mata kerana tidak mengetahui ataupun kita tahu tetapi tidak atau belum dapat mengertikannya.
===============================================


MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI
karya pemikir Islam: Al fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS3 comments:

  1. Nabi Isa sekarang ada di langit ke 2. Sebenarnya janganlah kita mencoba meniru kaum yahudi israel, ga' usah banyak tanya karena kita masih awam tentang hal-hal Ghoib. Intinya Nabi Isa akan turun ke Bumi Untuk meluruskan Syari'at Islam, dan membunuh Babi-babi.Serta membunuh orang-orang yang mentuhankannya (Kristen.

    ReplyDelete
  2. Janganlah terlaku leka dan lalai sehingga termakan umpan berdasarkan kajian musuh-musuh islam yang nyata dan duniawi manusia yang agak terbatas..Berpandulah pada hadis Rasulullah dan Al Quran..Nescaya kita tidak akan tersesat..Dan jangan pula kita menjadi seperti yahudi dan musuh-musuh islam yang nyata dengan memesongkan akidah sesama kita..

    ReplyDelete
  3. Nabi isa sepengetahuan saya sekrang di planet mars.bersama keturunanya .manusia di sana separuh dari rata rata manusia di bumi kita..bnyk hadist yg mngtakan akan turun lagi ke bumi..tapi jngan salah meskipun tubuh manusia di sana kecil.otak manusia di sana 2x lipat otak manusia di bumi.begitupun di pluto.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Lobsang Rampa Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI