Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Thursday, January 21

@7- ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI

Segala pujian bagi Allah, Penguasa seluruh alam semesta. Shalawat dan salam teruntuk bagi Nabi Muhammad s.a.w., Pesuruh Allah dan penutup seluruh Nabi-nabi keturunan Adam di planet Bunu ini.

Bahwa pasang surut sejarah umat Islam di planet Bumi ini adalah suatu hal yang telah terjadi. Semuanya itu, bagi prang-prang yang beriman hendaklah menerima kejadian­kejadian itu sebagai sesuatu yang didasarkan kepada qhada dan qadar.

Zaman pasang surut berlalu yaitu apabila berlaku zaman surut yang tidak dapat di­tahan-tahan bila ianya mahu berlaku. Begitu­lah pula zaman kebangkitan umat Islam juga merupakan air pasang kembali yang akan menghayutkan siapa sahaja yang cuba meng­halanginya.

Sekarang yaitu sejak Syed Jamaluddin AI-Afghani, singa Islam dari Afghanistan, put­ra keturunan Muhammad s.a.w. mulai mengembara ke Barat, maka bermulalah suara panggilan menyeru umat bangun dari tidur yang lama, kerana waktu berjihad telah tiba.

Sekarang, sejak suara itu dilaungkan, umat Islam telah bangkit dan kebangkitan itu sudahlah bermula, sedang bermula dan akan bermula di dalam hati mukminin dan musli­min dan bersemarak di mana-mana sahaja mukminin dan muslimin berada.

Suara itu terus memanggil, dan roh para mukminin mendengarnya. Justeru seruan itu seruan suci yang mengalun di angkasa seperti negatif yang bisa sahaja ditangkap atau me­nangkap di mana ada positifnya.

Berjuta juta mukminin dan muslimin dari seluruh pelosok planet Bumi menyertai ke­bangkitan yang sedang berlaku seperti yang pernah disebut oleh Ibn Khaldun: "Terusir­nya umat Islam dari Sepanyol bermakna ke­gelapan di lembaran sejarah Timur (Islam) dan fajar menyingsing di alam Barat. Tetapi kala yang adil akan melukiskan sejarah, kebangkit­an Timur (Islam) di suatu ketika, bakal meng­hancurkan segala kekuasaan di dunia."

Di zaman kebangkitan Islam mulai kelihat­an sekarang, orang-orang di Barat (Eropah) mulai menggigil. Ketahuilah sekiranya ter­henti sahaja bekalan minyak untuk mereka sudah cukuplah untuk kelumpuhan dan ke­hancuran kuasa-kuasa Barat di Eropah.

Di dalam tahun lima puluhan Masehi, saya pernah berbicara dengan seorang pegawai ten­tera yang telah berkali-kali menerima kursus di maktab-maktab tentera di negara Inggeris.

Apabila selesai saya menyampaikan pandang­an-pandangan saya mengenai kebangkitan Islam, beliau menyatakan bahwa penerangan saya dalam beberapa hal persis seperti cera­mah-ceramah yang pernah disampaikan me­lalui kursus-kursus di maktab-maktab tempat beliau menerima latihan, cuma perbedaannya, pihak tentera lnggeris meletakkan bahaya komunis yang akan menguasai Asia Barat dan mengancam Eropah. Sedang saya menyatakan kebangkitan Islam akan menguasai Bumi me­lalui ad-din; ekonomi dan kekuatan.

Umat Islam adalah seperti singa yang tidur dan telah tua. Justeru kerana tuanya orang­orang pada mempermainkannya. Tetapi se­karang singa itu telah bangun dari tidur dan Allah sedang mengembalikan kekuatannya se­mula.

Kebangkitan semula ini adalah kebangkitan yang mengulangi sejarah kebangkitan dahulu yaitu satu kebangkitan yang hanya mengenal kebesaran Allah, di mana kebesaran Amerika dan Rusia pada masa ini tidaklah menjadi per­kara besar, seperti kebangkitan dahulu yang tidak mengindahkan kebesaran Kaisar dan Kisra.

Kehadhiran Ayatullah Ruhullah Khomeini, singa kedua di Iran sekarang sesudah singa pertama Syed Jamaluddin Al-Afghani adalah memperlihatkan kebenaran dari pemberitahu­an Allah dan RasulNya seperti yang telah di­tulis dalam bahagian yang lalu.

Bagaimanapun Ayatullah Khomeini dari Iran sekalipun is memang dari keturunan Rasulullah s.a.w belumlah saya katakan yang is adalah Al Mahdi yang ditunggu atau yang dijanjikan itu. Kerana akan muncul lagi situ singa yang ketiga dari bumi Arab dan dari keturunan Arab yang asli, di mana singa ini ada hubungan dengan keaslian Arab. Imam Khomeini dari Iran yang telah berjaya meng­gulingkan Syah Iran sekalipun ianya keturun­an Nabi s.a.w., namun dari segi pengenalan ke­bangsaan, Imam Khomeini adalah seorang Iran, dan sebagai seorang Iran is tidak akan di­terima oleh Arab yang memang terlalu cere­wet dalam soal memilih ketua mereka.

Persoalan kebangkitan Islam ada hubungan dengan Al Mahdi, Nabi Isa dan pembunuhan Dajjal. Yang demikian Mahdi itu mesti se­orang Arab kerana penyatuan muslimin Arab adalah perlu untuk menggempur Yahudi dan menawan kembali Baitul Maqdis yang berada di Utara Semenanjung Arab.

Oleh sebab-sebab ini maka pada pandangan saya kebangkitan Islam yang sekarang nyata sekali dipelopori oleh bangsa Iran adalah me­rupakan perintis dan penolong kepada kemun­culan Mahdi yang tidak syak lagi akan berlaku tidak lama lagi.

Saya akan menulis sebuah buku yang lain untuk membicarakan kebangkitan bangsa Iran
sebagai pelopor Islam sesuai seperti yang telah diberitahu oleh Rasulullah s.a.w. dalam men­jelaskan ayat 38 dari surah Muhammad. Se­mentara itu persoalan Al Mahdi yang ditunggu akan dianalisa bersama berdasar kepada bebe­rapa hadits yang di antaranya bermaksud "Tidak akan terjadi kehancuran sehingga ke­luar seorang lelaki dari Khahthan yang akan memimpin manusia dengan tongkatnya"­Bukhari.

Kebangkitan bangsa Iran yang begitu tegas setelah begitu lama sabar menanggung pen­deritaan semenjak dizalimi oleh pemerintah­pemerintah Umaiyah dan Abbasiyah dan ke­mudian kembali kepada raja-raja dari kalangan Iran sendiri, yang mana raja-raja Iran sendiri tidak kurang hebatnya menekan dan menin­das golongan Syi'ah yang mendukung keper­cayaan hak khalifah hanya pada ahli bait Nabi Muhammad s.a.w. sahaja.

Saya telah menerangkan asal usul Syi'ah dan pecahan mereka termasuk Syi'ah imam dua belas yang menunggu Mahdi, yaitu Imam kedua belas mereka yang telah ghaib. Justeru telah nyata bahwa Mahdi mereka yang ditung­gu-tunggu ialah Muhammad bin Hasan Askari, maka jelaslah bahwa Imam Ayatullah Ruhul­lah Khomeini bukanlah Al Mahdi kerana be­liau hanyalah seorang daripada Ayatullah­ayatullah yang dipilih menjadi Ayatullah Ruhullah sebagai wakil pimpinan, sementara kemunculan Mahdi yang mereka tunggu. Se­kiranya Khomeini terbunuh atau mati biasa, seorang Ayatullah akan dipilih lagi untuk mengambil jabatan Ayatullah Ruhullah yang kekosongan.

Imam al Mahdi , shia , saudi and iranDi Iran terdapat kira-kira 600 ribu orang kebanyakannya keturunan Hussain bin Ali. I ni adalah didasarkan daripada keturunan dari pihak anak cucu Hussain yang lelaki. Selain daripada itu dari keturunan anak cucu Hus­sain yang perempuan mungkin berjuta jum­lahnya pula. Dengan ini bermakna bangsa Iran adalah satu bangsa yang banyak menampung keturunan Hussain bin Fatimah binti Muham­mad Rasulullah s.a.w.

Kebangkitan mereka kini adalah kebangkit­an jenerasi abad keempat belas yang men­clapat tiupan semangat baru dengan para ulamak intelektual yang menguasai berbagai bidang ilmu.

Justeru kerana itu ianya tidak pantas untuk disamakan dengan apa yang di­katakan Syi'ah zaman sebelumnya.


Sebagai satu contoh. Sehingga pada masa Syah, masih dipelihara kesempitan fikiran yang melambangkan perbedaan dan perpecah­an, yaitu di masjid-masjid diadakan sekatan untuk orang-orang Syi'ah clan Sunni, tetapi semenjak revolusi sekatan yang merupakan perpisahan itu telah ditiadakan sebagai satu pernyataan yang membuktikan kesatuan umat Muhammad yang satu.

Kerana saya akan membicarakan persoalan peranan bangsa Iran dalam buku yang lain bersama-sama dengan perincian segala yang berhubung dengan Mahdi yang ditunggu, maka sebaiknya di sanalah semuanya kita per­katakan bersandar kepada beberapa hadits ter­masuk sebuah hadits yang dicatat oleh Bu­khari yang bermaksud tidak akan terjadi SA'AH sehingga keluar seorang lelaki dari KHAHTHAN yang akan memimpin manusia dengan tongkatnya.

Khahthan adalah mempunyai sejarah yang terlalu lama, akan saya perkatakan secara luas, agar kita dapat mencari kebenaran ke­napa Nabi s.a.w. menghubungkan dengan Khahthan itu.

---------------------------------
Nota: Al - Fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS... semoga rohnya ditempatkan bersama-sama orang-orang soleh...serahkanlah pahalanya kepada beliau... hasil tulisannya ini kusambungkan untuk anda moga-moga ilmunya bermanfaat bagi umat islam, ....inilah dakwahnya. ditulis pada tahun JANUARI 1981No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI