Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, February 22

@7- ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI (akhir)  Sementara kita akan membicarakannya pada masa yang lain, pada hemat saya ada suatu perkara yang perlu saya jelaskan ber­hubung dengan sebuah hadits yang telah saya huraikan di dalam buku Menjelang !sa Turun ke Bumi, yaitu hadits yang bermaksud tiga tenggelam bumi. Di sana saya telah jelaskan tentang tenggelam bumi di Barat dan teng­gelam bumi di Timur. Tetapi saya tidak dapat menyelesaikan persoalan tenggelam bumi di Semenanjung Arab. saya mengambil kesempatan menjelaskan perkara ini mengenai kekeliruan dalam pe­ngertian perkataan `Tsalatsata khusuf yang biasanya diertikan oleh kebanyakan orang sebagai `Tiga gerhana' sedang saya memberi ertinya sebagai `Tiga tenggelam bumi'.Rasulullah menyebutkan ini sebagai me­nerangkan perkara-perkara yang akan ter­jadi sebagai tanda-tanda kiamat atau sa'ah yang sangat dahsyat itu. Di antaranya disebut: watsalatsata khusuf khasfun bit masyrigi wakhastun bit maghribi wa khasfun bijiziratil `crab. perkataan `khasfun' ini boleh diertikan ber­bagai-bagai rnakna.

Sekiranya ia disambung dengan perkataan `al-gamar' maka dikatakan gerhana bulan. Kiranya ia disambung dengan perkataan `asy-syam' maka dikatakan gerhana matahari. Tetapi kiranya dihubung dengan perkataan `al-ardh' maka itu bermakna teng­gelam bumi.


Apabila dalam perkara ini Nabi s.a.w. tidak menghubungkan dengan apa-apa perkataan yang lain, maka pada hemat saya tidaklah se­suai untuk dikatakan gerhana, disebabkan gerhana bulan atau gerhana matahari itu ada­lah perkara yang merupakan satu kebiasaan dari perjalanan bulan dan matahari dalam mengitari orbit atau falaq masing-masing. Se­suatu kejadian yang selalu berulang terjadi tidaklah dapat dikira sebagai satu kejadian yang besar yang disebut-sebut sebagai ada hu­bungan dengan sa'ah atau kiamat.
Yang demikian saya berpendapat kejadian tenggelam bumi adalah lebih sesuai untuk ke­jadian-kejadian yang bakal berlaku sebagai kejadian yang besar dan mempunyai hubung an dengan kejadian SA'AH yang dahsyat it itu Saya telah menghuraikan berkenaan dengan tenggelam bumi di Timur dan di Barat ber­sebab dari kecairan air batu, menerusi buku Menjelang Isa Turun ke Bumi.Dalam hurai­an saya berhubung dengan kejadian tenggelam bumi di Semenanjung Arab. bagaimanapun saya masih merasa tidak tepat apa yang telah saya tulis di sana, dan kerana itu saya terus berfikir untuk mendapat satu jawaban yang sesuai dalam persoalan yang besar ini. Akhirnya, saya temui jawaban yang dirasa­kan adalah lebih munasabah akan terjadi di sang. Semenanjung Arab yang menganjur lebar dan berpadang pasir itu, seperti yang diketahui adalah kawasan yang mengandungi minyak di dalam perutnya. Minyak atau emas hitam yang tersimpan di perut bumi adalah berpadu dengan gas yang memenuhi ruang­ruang batu di bawah muka burni yang berpasir itu.

Beberapa banyak telaga-telaga minyak telah digali dan berhasil mengeluarkan minyak ber­juta juta beret sehari dari seluruh kawasan Se­menanjung Arab itu. Apabila minyak yang tersimpan di bawahnya dikeluarkan, itu ber­makna ruang-ruang batu yang tadinya di­penuhi oleh minyak dan gas mulai kekosong­an meninggalkan ruang-ruang dan rongga­ rongga yang kosong, sedang di atasnya ialah padang pasir.


Sesungguhnya, sekiranya di permukaan bumi itu dipenuhi oleh tanah, malah oleh batu-batu sekalipun, andaikata di bawahnya telah gelonggong atau berongga-rongga, hari­nya sudah tentu akan tiba, apabila ada sahaja berlaku sesuatu seperti yang telah saya terang­kan di dalam buku Menjelang Isa Turun ke Bumi maka akan berlakulah keruntuhan dan kerobohan yang tidak syak lagi akan meneng­gelamkan bangunan bangunan yang dibina di negara-negara minyak itu.


Sejak tahun 1970 cuaca di planet Bumi mengalami kejadian-kejadian yang ganjil di samping kejadian-kejadian gempa bumi dan bumi retak memanjang seperti yang terdapat di Amerika. Banyak orang merasa cemas, banyak orang bertanya-tanaa. Banyak orang pula tidak mengambil tahu tentang apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang ditentukan oleh Allah akan terjadi tetap akan terjadi. Kejadi­annya tetap menurut sunnatullah.

Cara Allah merobah dan mengadakan per­ubahan besar ialah melalui Bintang berekor yang melayang menembus angkasa dan me­nerkam secara tiba-tiba. Pada hemat saya per­istiwa-peristiwa besar akan berlaku berbe­tulan dengan kedatangan bintang berekor yang dinamakan Halley's Comet, di mana is akan mendekati kita dan akan dapat dilihat
pada bulan Mei 1986 akan datang.

Seorang pakar hal ehwal angkasa di Ame­rika Encik John C. Beckman dilaporkan se­bagai berkata, kedatangan bintang berekor Halley pada kali ini dijangka sebagai yang pa­ling buruk dalam 2000 tahun.


Pihak Amerika, Rusia, Jepun dan lain-lain sedang membuat berbagai-bagai persiapan un­tuk mengikuti ketibaan bintang berekor Hal­ley. Mereka mahu membuat kajian ilmiah me­lalui alat-alat yang termoden untuk mendapat sebanyak-banyak maklumat dari bintang ber­ekor yang khabarnya pada tahun 1910 dahu­lu, ekornya yang panjang ribuan batu itu ham­pir-hampir mencecah bumi kita.
Bila Encik Beckman menyebut tentang mungkin terjadi malapetaka yang paling bu­ruk kepada planet Bumi, maka kejadian itu adalah kehancuran atau sa'ah yang akan meli­batkan seluruh keluarga matahari kita di mana kemudian daripada itu, peta planet Bumi ter­paksa diperbaharui lagi.

Jika apa yang disebut oleh John C. Beck­man itu adalah sesuatu yang akan terjadi dalam tahun 1986 akan datang, maka kejadi­an yang dahsyat itu dapat diertikan sebagai penggulungan langit seperti yang telah saya analisakan di dalam buku "Menjelang Isa Turun Ke Bumi".

Itulah saah atau kehancuran, tetapi bukan­lah kiamat, sekalipun ada orang-orang ter- rongga yang kosong, sedang di atasnya ialah padang pasir.

Sesungguhnya, sekiranya di permukaan bumi itu dipenuhi oleh tanah, malah oleh batu-batu sekalipun, andaikata di bawahnya telah gelonggong atau berongga-rongga, hari­nya sudah tentu akan tiba, apabila ada sahaja berlaku sesuatu seperti yang telah saya terang­kan di dalam buku Menjelang Isa Turun ke Bumi maka akan berlakulah keruntuhan dan kerobohan yang tidak syak lagi akan meneng­gelamkan bangunan bangunan yang dibina di negara-negara minyak itu.


Sejak tahun 1970 cuaca di planet Bumi mengalami kejadian-kejadian yang ganjil di samping kejadian-kejadian gempa bumi dan bumi retak memanjang seperti yang terdapat di Amerika. Banyak orang merasa cemas, banyak orang bertanya-tanaa. Banyak orang pula tidak mengambil tahu tentang apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang ditentukan oleh Allah akan terjadi tetap akan terjadi. Kejadi­annya tetap menurut sunnatullah.


Cara Allah merobah dan mengadakan per­ubahan besar ialah melalui Bintang berekor yang melayang menembus angkasa dan me­nerkam secara tiba-tiba. Pada hemat saya per­istiwa-peristiwa besar akan berlaku berbe­tulan dengan kedatangan bintang berekor yang dinamakan Halley's Comet, di mana is akan mendekati kita dan akan dapat dilihatmasuk saya sendiri pun adakalanya menyama­kan saah dan kiamat. Saah adalah kehancuran yang besar yang datang dengan tiba-tiba. Ada­pun kiamat itu kebangkitan, di mana di dalam al Quran terdapat banyak perkataan kiamat yang mempunyai pengertian yang berbeza­beza.


Penjelasan mengenai kiamat yang berbeza­beza itu, insya-Allah akan saya huraikan pada suatu masa, bila membicarakan persoalan Nabi Isa dan kedatangannya semula ke Planet Bumi ini. Sekarang kita baru mendekati ke­pada peristiwa saah yang dijanjikan akan ter­jadi, maka biarlah kita tidak tergopoh-gapah membincangkan sesuatu yang belum tiba masanya. Walau bagaimanapun, SAAH ini, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad S.A.W., tidaklah akan terjadi melainkan se­telah keluar seorang lelaki sebagai MAHDI


Pada hemat saya, MAHDI yang dimaksud­kan itu telah pun lahir dan sekarang sedang hampir kepada kejayaannya. Saya telah mem­perkatakannya di dalam buku "Manusia Di Langit dan Manusia Di Bumi" dan saya telah membayangkan juga mengenainya di dalam buku "Peristiwa Di Masjidil Haram-Adakah Imam Mahdi Telah Muncul?"


Sehingga perkara ini diperkatakan pada masa yang lain marilah kita sama-sama me­nunggu Imam Mahdi yang ditunggu-nunggu itu.


---------------------------
Nota: Al - Fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS... semoga rohnya ditempatkan bersama-sama orang-orang soleh...serahkanlah pahalanya kepada beliau... hasil tulisannya ini kusambungkan untuk anda moga-moga ilmunya bermanfaat bagi umat islam, ....inilah dakwahnya. ditulis pada tahun JANUARI 1981

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI