Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, August 16

Kamu PASTI mati (4)

Tenangkanlah jiwa kami ini dengan mengerjakan solat wahai Bilal. Katakan pada Bilal yang memilii keazaman Tenangkan jiwa kami dengan mengojakan solat. Berwudhu'lah dengan air taubat sekarang ini; Untuk berjumpa denganNya di dalam syurga Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam tidak mampu lagi mengerjakan solat berjama'ah dan tidak dapat lagi melihat keindahan saf-saf solat.

Namun begitu, Baginda tetap rindukan keadaan di mana kaum muslimin sujud di sebelah belakangnya ketika mengerjakan solat. Baginda masih ingin menyaksikan Abu Bakar, Umar, Uthman dan All bermakmum di belakangnya. Demikian pula para panglima, syuhada' dan ulama pemah bermakmum solat di belakang Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam.
Sebaik sahaja mendengar Bilal mengumandangkan azan sebagai tanda akan tibanya waktu solat, Baginda berusaha bangkit dari atas katilnya untuk meng-lmami solat bersama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam terus berusaha untuk bangkit sepertimana yang diriwayatkan dalam Shahih Al­Bukhari dan Shahih Muslim, Baginda bersabda:

Bubuhlah air ke dalam tempat mandi.3'2

Baginda kemudiannya mandi. Setelah itu, Baginda berusaha bangkit untuk mengambil air wudhu' Namun sakit yang dideritainya membuatnya tidak lagi mampu untuk bangkit.

Sekali lagi Rasulullah Shallallahu `alaihi wasalam bersabda: "Bubuhlah air ke dalam tempat mandi. " Baginda terus berusaha untuk bangkit namun usahanya itu berakhir dengan kegagalan.
Setiap kali berusaha bangkit dari atas katilnya, setiap kali itu pula Baginda jatuh semula ke atas tempat perbaringannya.

Pada kali kelima dalam usahanya Untuk bangkit daripada tempat perbaringannya, seperti yang diriwayatkan di dalam Shahili Al-Bukhari dan Shahih Muslim, Baginda bersabda:
Suruhlah Abu Bakar mengimami solat kaum muslimin. Suruhlah Abu Bakar mengimami solat kaum muslimin.

Perintah Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam itu akhimya terdengar oleh kaum muslimin yang berada di dalam masjid. Mereka berkata:
"Wahai Bilal! Sesunguhya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar supaya meng imami solat bersama kaum muslimin." Sebaik sahaja mendengar perintah Baginda itu, Bilal pun terus menangis dan berkata:
" "Wahai Rasulullah! Wahai Abu Bakar! Hendaklah kamu menjadi imam solat bersama kaum muslimin."

Dalam sebuah hadith dengan sanad baik diriwayatkan, bahawa Umar ingin mengimami solat fardhu ketika Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam sedang sakit. Sebaik sahaja suara Umar terdengar, Baginda pun berkata:

Tidak! Allah dan orang-orang beriman hanya mabukan Abu Bakar yang menjadi imam solat. Allah dan orang-orang beriman .hanya mahukan Abu Bakar yang menjadi imam solat. Allah dan orang­orang berintan hanya niahukan Abu Bakaryang menjadi imam solat.


Ahli bid'ah berkata:

"Abu Bakar sebetulnya bukanlah orang yang layak menjadi khalifah dan pemimpin. la sepatutnya diberikan kepada orang selain dirinya."

Perlu diingat, Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam telah meredhai Abu Bakar untuk menjadi imam solat dan mengurus urusan keagamaan kita, tidakkah kita redha melantiknya sebagai khalifah sekali gus memimpin urusan duniawi dan kehidupan kita? Sungguh dusta apa yang dikatakan ahli bid'ah dan para pengikut Dajjal itu. la hanyalah dakwaan dusta demi me­ngelabui umat mamusia.
Pada sutu hari menjelang solat Zohor, kesihatan Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam kembali cergas dan sakit keras yang dialami sebelum ini terasa, ringan. Baginda akhimya keluar rumah dan kemudian mengimami solat bersama-sama kaum muslimin. Baginda berangkat ke masjid dengan dipimpin oleh AI-Fadhal dan seorang lagi hinggalah tiba di dalamnya. Baginda meletakkan Umar di sebelah kiri Abu Bakar dan ketika itu Baginda mengimami solat dalam keadaan duduk. Ketika itu, Abu Bakar bertugas sebagai muballigh.

Dengan erti kata lain, apabila Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam bertakbir, Abu Bakar mengulangi bacaan takbir tersebut supaya boleh didengar oleh kaum muslimin yang berada di bahagian paling belakang. Ketika Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam sujud, Abu Bakar pun sujud dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Setelah mengucapkan salam, Baginda yang wajahnya masih lagi pucat ekoran demam yang diderita­nya naik ke atas mimbar dan bersabda:

W`ahai sekalian umat manusia! Wahai sekalian umat manusia! Aku melarang kamu daripada perbuatan syirik.jadi janganlah kamu sekali-kali mensekutuan Allah dengan suatu apa pun jua
Seterusnya Baginda bersabda dari atas mimbar, dan sabdanya ini kemudian diulang-ulangi sebanyak tiga kali:


Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur­kubur-para nabi mereka sebagai masjid (tempat beribadah)
Dengan ini, Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam secara tegas melarang perbuatan syirik. . Kemudian Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam meneruskan sabdanya, dengan:

Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburku nanti sebagai berhala
yang disembah-sembah.
Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburku nanti sebagai berhala yang disembah-sembah.
Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburku nanti sebagai berhala yang disembah-sembah.


Kemudian Baginda memberi nasihat kaum muslimin supaya tetap mem­pertahankan tauhid. Baginya, tauhid adalah segala-galanya. Sejurus itu, Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam turun dari atas mimbar dan kembali masuk ke dalam rumahnya.

Pada petang hari Isnin; hari di mana guru, pembimbing dan utusan bagi seluruh umat manusia, Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam wafat dan meninggalkan dunia yang fana',ni. Allah mewafatkannya untuk memberinya penghormatan sebagai balasan di atas perjuangannya yang selama ini dicurahkan kepada seluruh umat manusia.
Anas Radhiyallahu `anhu berkata:

"Kami, sangka hari qiamat telah pun terjadi pada hari kewafatan Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam itu."


Tak ada satu bencana pun yang melebihi dahsyatnya kewafatan Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam! Selarah pasti tidak akan pemah melupakan kematian manusia paling agung di dunia ini! Tapi kami sekarang dan nanti hinggalah kami berjumpa dengan Allah Yang Maha Penyayang hanya mengucapkan:

Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bakarah, ayat 156-157:


(laitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleb sesuatu kesusah­an, mereka berkata:

"Sesungguhnya kami adalab kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. "Mereka itu ialab orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatNya; dari mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya "

Anas Radhiyallahu `anhu menceritakan seperti yang disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari: "Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam keluar dari rumahnya sedangkan pada masa itu kami senang mengerjakan solat. Kami pun akhimya melihat ke arahnya yang masih berdiri berhampiran rumah Aisyah. Wajahnya terlihat segar bagaikan wama perak. Rasulullah gembira dan senang melihat kami bersaf-saf dalam mengerjakan solat dan kami pun menyangka kesihatannya kembali cergas."
Mereka menyangka bahawa kesihatan Rasulullah Shallallahu `alaihi ' wasallam kembali cergas dan telah pun sembuh daripada sakit yang dideritai­nya selama,ni. Baginda tersenyum, kerana melihat saf-saf solat yang tersusun rapi, dakwah Islam semakin hidup, risalah agama Islam meraih kemenangan dan panji-panji la Ilaha Illallah berkibar. Baginda melihat Abu Bakar menjadi imam solat kepada kaum muslimin dan melihat dakwah tauhid telah pun berakar di Semenanjung Arab Oleh yang demikian,

Baginda berhak dan wajar untuk tersenyum.
Baginda tersenyum, kerana meninggalkan generasi beriman, meninggal­kan umat yang bertauhid, meninggalkan pasukan tentera yang membela Allah, berperang kerana Allah dan coati kerana berjuang di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam meninggal dunia dengan tenang, kerana umatnya telah menjalankan seperti apa yang diinginkannya. Senyumannya itu adalah senyuman yang terakhir.


Tatapannya terhadap kaum muslimin yang sedang mengerjakan solar itu adalah tatapan yang terakhir. Selepas itu, Baginda akan meninggalkan dunia dan berjumpa dengan'Tuhan-­nya. kemudian Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam masuk semula ke dalam biliknya untuk dirawat oleh Aisyah Radhiyallahu 'anha.

Baginda yang sebelum itu duduk terus merebahkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Alangkah bahagianya suatni-isteri ini. Betapa sayangnya Aisyah terhadap suaminya. Alangkah gembiranya apabila isteri sempat merawat suaminya di saat akhir hayatnya. Baginda meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah dengan tenang.


Aisyah berkata: "Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam diwafatkan di atas pangkuanku." .
Ketika itu, Aisyah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah agar segera disembuhkan daripada sakit yang dideritainya. Sebab, Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam pada masa itu sudah tidak mampu membaca Al-Qur'an. Penderitaan yang dialaminya memuncak. Pada saat itu, Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah Shallllallahu `alaihi wasallam datang menemuinya. Namun Baginda tidak bercakap apa pun dengannya.

Sebelum itu, Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam telah pun mempersiapkan pasukan tentera untuk menyerang pasukan Rom di sempadan negeri Syam dengan melantik Usamah bin Zaid sebagai panglimanya. Baginda hanya mampu mengangkat kedua-dua belah tangannya dan tak seorang pun yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam yang mendengar apa yang diucapkannya itu. Baginda mengangkat kedua-dua tangannya dan kemudian diturunkan semula sepertimana yang diterangkan dalam buku-­buku sirah.

Usamah menjelaskan maksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya dengan berkata:
"Saya yakin bahawa Baginda sedangkan mendoakan kemenangan bagiku dalam menghadapi peperangan."

Abdul Rahman bin Abu Bakar pun datang tatkala Rasulullah Shallafahu `alaihi wasallam sedang bergelut dengan sakaratul maut. Dia datang dengan membawa kayu Arak yang menjadi kegemaran Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam ketika bersiwak. Abdul Rahman adalah ipar kepada Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam kerana dia adik-beradik dengan Aisyah. Baginda mengarahkan pandangannya ke arah siwak yang dibawa oleh Abdul Rahman. Meski demikian, diri Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam adalah suci, mulutnya suci, nafasnya suci, kata-katanya suci, kehidupannya suci dan kematiannya pun suci.

Aisyah Radhiyallahu `anha menceritakan: "Dengan demikian, saya tahu bahawa Rasulullah Shallallahu `alaihi,",wasallam inginkan siwak yang dibawa oleh Abdul Rahman itu. Aku mengambil siwak tersebut, membersihkannya, lalu membasuhnya dan kemudian menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam. Baginda terus menyugi mulutnya dengan siwak sepertimana biasanya ketika masih sihat. Baginda menyugi mulutnya dengan kuat kerana tak lama lagi akan berjumpa Allah.
Baginda inginkan perjumpaan yang mulia itu dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam sememangnya menyukai bersiwak sepanjang hidupnya. Dengan bersiwak itu, seakan Baginda ingin mengucapkan selamat tinggal terhadap amalan sunnah yang sentiasa diamalkan sepanjang hayatnya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr, ayat 27-30:

(setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala ni'mat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)! Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. "Dan masuklah ke dalam syurgaku!"lihat posting lepas:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI