Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Wednesday, December 29

Dewi Ibu Teologi di Asia
Dewi Ibu Teologi di Asia
http://www.logon.org/indonesian/s/b7_6.html
Wolpert, seperti yang dicatat, mengembangkan fakta bahawa bentuk penyembahan Dewi Ibu pada masa sekarang yang termasyur di India, merupakan bentuk penyembahan yang terlama (Stanley Wolpert – A New History Of India, Edisi ke-2. Oxford, 1982, ms. 10) dan ada kemungkinan bahawa sistem pemujaan ini telah menyingkirkan apa-apa kebutuhan bagi mendamaikan dewa Panteoss secara rasmi.

Sistem Dewi Ibu telah di adaptasikan secara sinkretik. Tara dan Sakti dari Avalokitesvara telah dikenali pada kurun Nalanda yang keenam, dan tidak lama kemudian bentuk pemujaannya telah tersebar dari bahagian Timur sehingga bahagian Barat India dan dataran deccan (M Gosh.

Development of Buddhist Iconography in Eastern India - A Study of Tara, Prajnes of 5 Tathagates and Bhrikut - New Delhi Munshiram Manharhal, 1980, ms. 31). Tara mungkin di lihat sebagai kepercayaan Buddha orang India di bahagian Timur versi kepada kepercayaan orang Cina Guanyin (Kuan-yin) atau kepercayaan Hindu Dewi Durga, yang mana kedua-duanya telah mendahuluinya. (B J Terweil, The Goddess Tara and Early Ahom Religion, Satu karya kepada seminar mengenai Minoriti di dalam masyarakat penganut Buddha di Universiti Chulalongkorn, Bangkok pada 24-28 Jun 1985). Dia menjadi perkembangan kepada bentuk Dewi Ibu, sebagai penyelamat di dalam Buddhisme. Perkembangan ini akan dibincangkan dengan lebih terperinci lagi dalam bab yang lain.


Ianya lebih betul, bagaimana pun, untuk melihat sistem sinkretik Dewi Ibu yang mana telah dipertalikan dengan pemujaan Mariam dan yang mana menyerap tekankan Jemaat Kristian dari Syiria sebagai satu manifestasi sistem Tritunggal dewi Ibu golongan Kasdim, paskah atau Astarte, dan pemujaan terhadap keturunannya, Dumuzi atau Tammuz. Sistem pemujaan ini yang mana mempraktikkan membakar kek kepada Dumuzi semasa perayaan Astarte atau paskah hari minggu masih memberi reflek sehingga masa sekarang.

Rujukan yang terawal kepada penyembahan Mariam yang sebenarnya ialah oleh Epiphanius (Hoer LXXIX) datang daripada perempuan di Thrace, Scythia dan Arab. Dia telah disanjung sebagai Dewi dan memberikan kek... di mana dia memanggil mereka collyridian (E.R.E. Artikel “Mary” Bab. 8, ms. 476).

Perkembangan sistem Indo-Aryan pada Milenium Pertama CE Rentetan proses keagamaan Indo-Aryan ini adalah penting dalam pemahaman kepada kosmologi dalam sistem mereka dan menangani ketidaklojikan fundamental yang timbul dari sistem-sistem ini.

Semasa dalam milenium pertama CE penganut Bhagavata masih di tahap rendah dalam pengatahuan Sankhya-Yoga, sementara itu tidak berupaya untuk menerima Panteisme penganut Brahman. Sebagai akibatnya, percubaan untuk menyatukan pemikiran yang bertentangan ini menimbulkan fahaman panteisme yang tidak sistematik, yang didasarkan daripada idea bahawa segalanya adalah dari bahagian yang Satu.

Skema yang lain ialah dualisma yang bersistem, berdasarkan perbezaan yang perlu di antara perkara dan roh. Usaha percubaan yang pertama di dapati di dalam bahagian akhir Bhagavad Gita, juga di dalam buku Mahabhrata yang kedua belas dan akhirnya di dalam bentuk sekarang dalam buku yang ketiga (bahagian XXIV ff) Bhagavata Purana. Garbe (Sankhya-Philosphie 52 ff.) memperuntukkan mereka kepada kurun yang ke-13 CE.

Percubaan pendamaian ini mempunyai kepentingan kepada pendamaian konsep Neo-Platonist di bahagian barat dn khususya pemikiran Kristian Athanasia. Kita akan menangani konsep-konsep ini nanti bersama dengan perkembangan Kekristianan dan pemujaan-pemujaan Misteri di bahagian barat.

Akibatnya ialah agama bukan falsafah dan yang disebut Pu]auranik Sankhya dikeluarkan tanpa persangkutan dan secara mutual merupakan konsep yang bertentangan.

Walau bagaimanapun, ianya amat penting kepada sejarah keagamaan India dan mengembangkan konsep Yoga, yang telah berkembang lebih awal dari konsentrasi fikiran kepada kebaktian dan yang mana menjadi ternahagi kepada tiga jenis. Karma Yoga menjadi wajib kepada upacara penyerahan keagamaan. Walaupun pemurnian diperolehi dari ini, seseorang akan dipimpin kepada Ynana-yoga; sekarang konsentrasi fikiran terhadap Yang Disanjungi dan kemudian “akhirnya kepada Bhakti-yoga yang mana pengamal akan dipenuhi dengan iman dan tidak melihat apa-apa selain dari Dewa (petikan Narayana Parivraj di Artha-panchaka, dipetik oleh Bhandarkar, Search for Sanskrit Manuscripts ... during the year 1883-84, ms. 68 ibid.).


Dari mula kurun yang kesembilan CE, konsep para penganut Brahman di wilayah tengah telah disistemkan oleh ahli falsafah panteis, Sankara, yang menciptakan falfasah Vedanta. Sistem ini jauh lebih teguh daripada fahaman Brahmanisme atas mana ia telah ditubuhkan, memaksa dia untuk menyerang fahaman monoteisme Bhagavata “sehingga sekarang enggan dikenali sebagai ortodoks.”

Serangan ini menimbulkan dua reaksi yang memuncak pada kurun yang ke-12. Satu di bawah Ramaniya yang kekal setia kepada perikatan dengan Brahmanisme dan bertempur dengan ajaran Sankara, hanya di mana mereka tidak sehaluan dengan ajaran penganut Brahman; dengan yang lain di bawah Madhva, perikatan bersama dengan fahaman Brahmanisma telah terputus dan kembali kepada doktrin lama Sankhya-yoga yang sebelumnya diabaikan. Kedua-dua golongan bijaksana ini adalah dari Selatan India.

Tahap yang terakhir bentuk fahaman monoteisme ini adalah Allah Rahmat. Hanya ada satu Allah yang dinamakan Bhagavat, Yang Disanjung; Narayana, Anak kepada Male; Purusa, yakni Male; atau Vasudeva. Dia wujud dari kekekalan sehingga kekekalan. Oleh kerana itu, dia ditegaskan sebagai yang tidak Berkesudahan (ananta); yang tidak boleh Binasa (achyuta) dan yang tidak boleh dimusnahkan (avinasin). Dia adalah pencipta atas segala sesuatu daripada bahan unsur, yang mana diberikan nama Sankhya-yoga Prakiti, Pradhana, atau yang berterusan (ayyakta). Grierson mencatat bahawa:

Kepercayaan asal mengenai bahan unsur seolah-olah dia menciptakannya dengan tidak menggunakan apa-apa, tetapi di dalam falsafah mazhab yang bercampur kita kadang-kadang mendapati pernyataan-pernyataan yang bersetuju dengan teori dualistik Sankhya-yoga bahawa prakiti wujud secara bersendirian sejak dari segala yang kekal (ibid. ms. 543).
Sekarang bahagian ini secara tepat adalah perselisihan di antara Augustinian Platonist dan mereka yang dari sekolah-sekolah Arab yang berikutnya seperti Al Kindi (d. 866) prihatin kepada penciptaan ex nihilo dan doktrin Neo platonist yang berikutnya telah berkembang dari entiti monist yang dinyatakan oleh Parmede; dan merupakan alternatif yang ketiga.

Perwujudan berkekalan entiti roh atau yang tidak boleh dilihat, yang mana, bertentangan dengan fahaman monisme Platonist yang sedia ada, adalah alternatif yang lojik kepada penciptaan ex nihilo, telah diteliti di dalam doktrin Kristian dalam pertentangan kepada Augustine.

Konsep-konsep ini serupa dengan yang dikembangkan oleh Kriatian Athanasia, khususnya dari Augustine dan termasuk variasi Protestant, dan agak terasing kepada konsep Alkitab. (Analisis ini terkandung di dalam karya Cox Penciptaan: Dari Teologi Antroformopik kepada Teomorpik Antropologi [B5], 1990).

Sistem orang India ini mengembangkan konsep jiwa golongan Kasdim, di mana semua jiwa-jiwa atau jiva diberikan oleh Allah dan selanjutnya wujud berkekalan sebagai individu yang berbeza dan tidak boleh dimusnahkan.

Dewata-dewata lebih rendah yang tidak terkira banyaknya, seperti Brahma, Siva dll., membawa perintahnya dalam mencipta serta memerintah dunia dan menyebar luaskan agama yang benar. Dari masa ke semasa di dalam rahmatnya yang tidak terbatas, dia sendiri menjadi inkarnasi; terdapat dua puluh tiga inkarnasi makhluk kesemuanya, makhluk yang paling sempurna adalah Rama-Chandra dan Krsna, dan ada lagi yang bakal tiba. Idea mengenai hal Kebapaan Allah sebagai Allah Rahmat di India, adalah justru berasal dari penganut Bhagavata.
Dalam sistem Hindu, inkarnasi terakhir Vishnu ini sebagai Kalki, penunggang kuda putih, kadang-kadang dihubungkaitkan dengan kuda putih itu sendiri. Wendy O’Flaherty percaya bahawa, dia akan datang pada penghujung zaman ketika dunia dimusnahkan,a dalah pengaruh orang Kristian. (“Hinduism" R Cavendish Mythology: An Illustrated Encyclopedia, ms. 25).
Masalah berkaitan falsafah yang berhubungan dengan Vasudeva yang tidak mementingkan kebendaan dengan dunia yang mementingkan kebendaan, adalah serupa dengan Sankhya-Yoga, tetapi ianya lebih sukar.

Sistem ini adalah bahawa Yang Disanjungi, yang disebut di sini sebagai Vasudeva melewati tiga tahap kondisi roh yang dipanggil vyuhas. Vasudeva pertamanya mengeluarkan dari dirinya sendiri prakrti, bahan unsur Sankhya purba yang berterusan, dan pada masa yang sama melewati ke dalam fasa kondisi roh, yang dikenali sebagai samkarsana. Pertalian di antara samkarsana dan prakrti membangkitkan manas (bersamaan dengan Sankhya Buddhi, atau fakulti cendekiawan), dengan serentak samkarsana melewati ke dalam fasa roh yang dipanggil pradyumna.

Kondisi-kondisi kedua manas ini dan pradyumnas dalam pertalian, telah membangkitkan Sankhya ahamkara, dengan pradyumna melewati ke dalam fasa yang ketiga yang dikenali sebagai aniruddha. Aniruddha ini berpasangan dengan ahamkara mengeluarkan Sankhya mahabhutas atau elemen-elemen yang kasar dan kualiti-kualiti mereka. Dewa Brahma juga bangkit dari fasa ini dan dari elemen tersebut dia menggayakan bumi dan segala isinya. Grierson menggariskan rentetan ini dari karya Colebrook Essays ms. 437 dan muka surat seterusnya, dan terjemahan Barrett terhadap Bhagavad Gita ms. 48 dan muka surat seterusnya.

Ianya mempunyai maksud yang besar dalam struktur monoteistik ini, bahawa konsep Bhakti atau adorasi terhadap Yang Disanjungi, atau kepada satu daripada inkarnasinya adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan.

Perkataan deva, diterjemahkan sebagai tuhan di dalam bahasa inggeris dan ini membangkitkan konsep salah yang sama seperti yang muncul dalam sistem Athanasia, dari terjemahan perkataan Ibrani Eloah, El, Elohim sebagai Allah. Perkataan bagi Allah dalam bentuk tunggal adalah Eloah atau Allah’ dan Elohim adalah roh-roh yang mempunyai peranan mutlak untuk melayan dalam keluarga Allah, Kaunsil Allah-Allah dan Anak-anak Allah. Gelaran ini diberikan kepada Malaikat Penebus dalam Alkitab, Allah kepada planet yang diurapi (Maz 45:17) (lihat juga tulisan Cox, Pra-Kewujudan Yesus Kristus [243], CCG, 1999, 2000). Oleh kerana itu, istilah Elohim, sama seperti Deva boleh mewakili Allah yang tertinggi atau roh-rohnya yang diurapi.

Deva-deva yang lebih kurang ini dipercayai sebagai objek penyembahan, tetapi hanya di dalam gaya yang sama seperti Elohim, menggunakan perkataan, pemujaan, bukan adorasi. Jadi Bhagavad Gita menuntut bahawa penganut yang benar harus unitarian monoteis – satu ekantin, yang berdasarkan sisten Tritunggal, yang mana berasal dari teologi golongan Kasdim secara asalnya.

Perkembangan pengandaian teologi orang India telah meluas dari Teologi Dewi Ibu pra-Aryan, berjajaran dengan orang Babilon awal, yang mana telah bersatu dengan bentuk Shamanisme Babilon baru golongan Aryan seperti yang berkembang di atas. Teologi Dewi Ibu adalah lazim di India dan Asia secara umumnya dan telah menyerap di kedua-dua fahaman Hinduisme dan Buddhisme dan kepada perluasan lebih kecil dalam Islam di Asia dan Kekristianan di bahagian Barat dari dasar penganut Animisnya. Sistem Tritunggal matahari telah berkembang di dalam struktur Panteistik animisme, dengan unsur jiwa atau jiva yang dibentuk sebagai mekanisma. Perkembangan monoteis seterusnya dalam anutan Bhagavata, jelasnya adalah merupakan adaptasi Kristian yang berlaku selepasnya terhadap struktur monoteis ke atas dasar kerja kosmologi kaum Indo-Aryan.

Kepelbagaian bentuk yang ada pada orang India ini tidak menyediakan penyelesaian yang masuk akal terhadap masalah kejahatan dan tidak menawarkan mekanisma yang pasti bagi penciptaan. Konsep-konsep Pantheistik menderita dari ketidaklojikan yang munasabah di dalam semua konsep-konsep Panteistik sama seperti yang terjadi dengan dualisma secara mutlak. Struktur monoteis dalam Bhagavata boleh dikurangkan kepada dasar Athanasia dan bentuk perdebatan Platonist yang baru mengenai penciptaan ex nihilo dan penciptaan dari roh. Doktrin jiwa mengemukakan sistem ini sebagai tidak lojik dan Panteis, seperti ia mengaplikasikannya kepada skema Alkitab.

Monoteisme dalam anutan Bhagavata merupakan satu perluasan munasabah yang membebankan dalil-dalil teologi Kristian, ke atas sturktur teologi Kasdim kaum Indo-Aryan yang sudah dikembangkan, di dalam mekanisma falsafah orang India.
Ianya menawarkan penjelasan yang tidak masuk akal bagi tujuan ini dan sistem penciptaan di dalam struktur Allah yang maha hadir dan maha tahu yang boleh dipercayai.

Demikian juga, perkembangan yang ketiga dalam sistem orang India, juga mengambarkan perkembangan fahaman Platonisma baru, iaitu Monisma yang mempengaruhi bukan saja Buddisma tetapi juga turut menular ke jemaat Bhagavata di Sri-Sampradaya, yang menolak Vedantisma, tetapi menerima Brahmanisma, dan dalam jemaat ini, unsur dan jiwa serupa berasal dari Panteos individu, yang mana memberkati semua kualiti yang menguntungkan. Dia menyebarkan semua perkara sebagai Pemulihan Batin, iaitu antaryamin. Sistem Sankara di Vedanta juga adalah penganut Monist dan dengan mutlak bersandarkan kepada konsep Maya sebagai ilusi, di mana Brahma Sankara adalah seorang yang tidak bersifat peribadi orang lain, yang hanya boleh memperoleh hidup dalam khayal jika bergabung dengan Maya. Sistem Brahma-sampradaya Madhra di Bhagavata dwi monotheisma, menolak Vedanta Sankara seperti Buddhasme yang tersembunyi.

Sistem monisma Sankara meletakkan jiwa sebagai hanya sebahagian Brahma, menjadi satu personaliti dengan gabungan Maya. Bila dibebaskan dari Maya, jiwa kembali bergabung dengan Brahma dan kehilangan identiti. Jadi Brahma atau Brahman yang Netral, Pantheos yang tidak bersifat peribadi orang lain di Upanishads dan Sankara, adalah dibezakan daripada laki-laki Brahma atau Brahman sebagai anggota individu tritunggal Hindu Brahma, Vishnu dan Siva, walaupun perkembangan ini, pada mulanya, berasal dari sistem tritungal matahari seperti yang kelihatan di atas.


Sistem Bhagavata kurun ke-15 di Rudra-sampradaya berpegang pada doktrin ‘suci tanpa berbelah bahagi’ dimana Yang Disanjungi mempunyai tiga pangkat kedudukan atau kewujudan, cit atau kesedaran dan ananda atau kebahagiaan. Jiwa merupakan Yang Disanjung berserta dengan sikap kebahagiaan yang ditekankan (antarhita) dan perkara yang tidak bernyawa merupakan Yang Disanjung berserta dengan lambang kesedaran dan kebahagiaan yang ditekankan. Dalam memperoleh kelepasan atau penebusan, jiwa dipenuhi dengan kebahagiaan lalu menjadi serupa dengan Yang Disanjung. (Grierson ibid m.s 545). Mekanisma dan logik sistem ini, tentang apa yang muncul untuk menjadi monisma, adalah tidak jelas dan masalah tuntutan seperti ini timbul dalam perbincangan sistem Alkitabiah.
Bahagian yang tertua Nimavats, atau Sanakadi-sampradaya di Bhagavata, pastinya berasaskan matahari dan merupakan kosmologi Indo-Aryan klasik. Inkarnasi Yang Disanjung sebagai angsa, ditemui dari Indus sehingga ke Europa. Doktrin ‘dualistik tanpa berbelah bahagi’ mengakui bahawa jiwa dan usur adalah berbeza dari Yang Disanjung. Untuk sistem ini, fakta inkarnasi, kebenarannya dan ketidakbenarannya adalah tidak berkaitan. Hanya pemahaman kasih Ketuhanan di sebalik penciptaan yang penting. Sistem ini justru, seperti teologi Protestan moden, menolak ketidakpentingan fundamental yang tidak lojik.

Pengajaran Bhagavata yang terawal ialah Pantheist pra Kristian. Maka konsep Bhakti dikatakan menjadi konsep Kristian yang bebas. Konsep Bhakti justru dipercayai sebagai konsep Kristian yang bersendirian. Grierson percaya bahawa ianya mula muncul dalam pengertian kasih yang ditujukan kepada Allah di dalam karya penganut Buddha pada kurun yang ke-4 BCE (ibid. ms. 539). Justru sistem reformasi pada kurun yang ke-15 Ramananda, menyebarkan konsep yang mana sedia dihubungkaitkan dengan Kekristianan dalam bentuk yang mana, tidak sama dengan perluasan awal Vaisnatisme, yang mana adalah satu agama yang dibutuhkan oleh golongan elit Ksatriya, seperti Saivisme menjadi agama kepada rakyat jelata dan dari Selatan India dalam setengah kurun, menggulingkan Sankaras Vedantisme sebagai sistem yang terutama.


Bhakti dalam Bhagavad Gita dianggap hina kerana ia tidak munasabah dan telah disingkirkan dengan hinaan oleh Sankara, agak berlainan kepada sistem Ramananda yang baru ini, yang mana kemudiannya menjadi ‘Injil golongan Miskin’. Seperti Grierson menyatakan:
Agama tidak lagi menjadi persoalan dalam pengetahuan. Ianya adalah satu adat. Kami melawat tempat mistisisme dan keghairahan, dan berjumpa roh-roh sama, bukan kepada golongan orang besar di Benares yang menghadiri sekolah, tetapi kepada para penyair dan mistik abad pertengahan Eropah, dengan perasaan simpati kepada Thomas, seorang Kempis, bersama dengan Eckhart dan bersama dengan St. Teresa (ibid. ms. 548).

Bhakti bukan hanya doktrin kepada Vishnuite Hinduisme, tetapi juga doktrin kepada mazhab Vaisinavas dan Saiva (ibid. ms. 539).


Analisis Hopkin mengenai pengaruh Kristian di India, adalah berguna dalam melihat perubahan-perubahan serta reaksi-reaksi, yang berlaku di dalam pasaj Mahabharata yang seterusnya, yang telah ditulis sekurang-kurangnya tida ratus tahun selepas Kristus. Ia memberitahu mengenai lawatan tiga orang yang kudus di “Benua Putih” di mana orang yang mempunyai warna kulit yang lebih cerah memiliki bhakti yang sempurna, yang mana tidak wujud di India. (ibid., ms. 549). Hopkin mempunyai koleksi pasaj-pasaj ini dari Mahabharata yang mencadangkan kutipan dari injil-injil, khususnya dari St. John (lihat "Christ of India" India-Old and New New York and London, 1902. ms. 145 dan muka surat seterusnya).

Reaksi-reaksi ini adalah pergerakan sinkretik, yang berasal-usul dari ketidaklojikan Panteistik Animisme, di mana golongan elit intelektual telah mengembangkan skema yang lebih terperinci untuk mewujudkan lojik yang masuk akal. Golongan orang yang memelihara Animistik Shamanisme dan teologi awal Dewi Ibu, menjadi lebih terpencil dari golongan paderi dan justru revolusi dalam agama emosional dalam reformasi di India, telah menyingkir rasionaliti dan penjelasan kepada dasar sistem itu; memperkenalkan elemen yang serupa dengan Antinomianisme dalam Reformasi Protestant di Jerman.

Justru, Bhakti yang terakhir atau pergerakan Adorasi, adalah agak berlawanan dari pergerakan tradisi yang bermula sejak kurun yang ke-4 BCE, menjadi yang paling penting di dalam mazhab Bhagavata Sri Sampradaya, yakni mazhab yang lebih bersifat Kristian. (Teks-teks mereka, Bhaktamola mengandungi beberapa persamaan dengan perkataan Kristus.


Ianya di sini dalam Sri Sampradaya konsep bahawa dosa adalah dosa terjadi kerana ianya bertentangan dengan sifat inkarnasi tuhan kasih. Ini telah ditangani dalam Masalah Kejahatan dan ianya berhubungan langsung dengan konsep falsafah Mistisisme berdasarkan pengalaman dan konsep pengungkapan relatif yang menentangnya, bergantung kepada Kehendak Ilahi di dalam konsep pemilihan.

sumber: http://www.logon.org/indonesian/s/b7_6.html
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI