Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Tuesday, April 19

Muhammad Isa Dawud... TEMU BUAL DENGAN JIN MUSLIM
Tulisan ini adalah pengalaman sebenar beliau ketika berjumpa dengan seorang jin Muslim dari suku Konjur yang bernama Musthafa. beliau mohon maaf kepada pembaca bila di sini beliau tidak mendedahkan rahsia dan cara pertemuan kami, sebab ini merupakan rahsia dan amanah yang perlu beliau jaga. Bukankah ajaran Islam mernerintahkan supaya menjaga dan melindungi rahsia orang lain, apalagi bila pihak yang berkenaan meminta supaya rahsia dan aibnya ditutupi.

Jin muslim yang beliau maksudkan ini berumur 180 tahun, berasal dari Bombay, India. Sebelum­nya dia adalah jin kafir. Kemudian Allah membuka hatinya sehingga dia masuk Islam. Dia menukar namanya menjadi Musthafa. Sungguh ke­islamannya merupakan satu kemenangan, sebab bersama-sama dia telah masuk Islam pula sepuluh ribu jin, yang merupakan pengawal-­pengawal dan pengikut-pengikut setianya.

Musthafa adalah jin yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya. Dia merupakan pemimpin yang berwibawa dan disegani oleh lawan dan kawan. Berikut adalah sambungan percakapan beliau dengan jin Muslim tersebut.


Dawud: Apakah iblis merupakan nenek moyang jin, seba­gaimana Adam a.s. adalah nenek moyang ma­nusia?

Jin: Bukan, bukan. iblis adalah keturunan jin, tetapi bukan nenek moyang jin.

Dawud: Kalau begitu, siapa sebenarnya nenek moyang jin?

Jin: Sepanjang yang saya ketahui (Wallahu A’lam), namanya adalah Jaan (dengan “a” panjang).

Dawud: Lalu bagaimana tentang iblis (semoga Allah melaknatnya).

Jin: Dia adalah keturunan Jaan. Dia sangat cerdas, seperti Malaikat. Tetapi kemudian ia berperangai buruk dan sombong sebagaimana yang engkau telah ketahui menerusi firman Al­lah: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat: Sujudlah kamu kepada Adam! Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dan ia adalah dari golongan jin, lalu is menderhakai perintah Tuhannya... “ (Al-Kahfi: 50).

IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN
Dawud: Ramai yang beranggapan bahawa iblis adalah nenek moyang jin?

Jin: Al-Qur’an sama sekali tidak mengatakan begitu. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi. Bagaima­napun, iblis adalah nenek moyang syaitan, bukan nenek moyang jin.


Dawud: Lalu, apa per­bezaan antara jin dengan syaitan?

Jin: Syaitan adalah jin, tetapi tidak setiap jin itu syaitan. Sejarahnya begini. Iblis kahwin dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya, lalu mereka di­anugerahi keturunan. Ketu­runan yang berasal dari iblis inilah yang kemudian disebut syaitan. Mereka mempunyai rupa dan bentuk yang bermacam-macam. Ada seba­hagian yang rupanya seperti anjing. Mereka juga mempunyai bandar-bandar dan kawasan-kawasan yang men­jadi tempat tinggal mereka. Biasanya di padang-padang pasir, gunung-ganang, pulau­pulau terpencil, hutan rimba dan di permukaan laut.*) Akan tetapi selepas aku masuk Islam, aku pun me­ngetahui bahawa semua yang tidak beragama Islam adalah syaitan, sama ada dia berasal dari bangsa jin mahupun manusia.

Dalam keadaan‘ Manusia baru menghuni seba­hagian saja dari permukaan bumi, iaitu daratan. Sedangkan laut dan sarnudera merupakan bahagian terbesar dari planet bumi, dengan perbandingan 72% berupa laut manakala hanya 28% daratan. Malahan daratan yang seluas itu pun belum semuanya dihuni oleh manusia. Manusia baru mendiami satu perempat saja dari seluruh daratan. Se­bahagian besar daratan masih kosong. Sementara itu, jin telah menghuni dan membangun sebahagian besar kota­kota serta pusat-pusat pemerintahan mereka di alas air.

Ada juga kota-kota dan pusat pentadbiran mereka yang terletak di bahagian-bahagian tertentu di samudera yang dalam dan di sungai­sungai. Selain itu, mereka juga meng­huni padang-padang pasir, gunung­ganang, gua dan hutan.

Ramai juga jin yang tinggal di rumah-rumah manusia, di bumbung, di dalam bilik, di tandas dan longkang , begitu, iblis adalah pemimpin mereka, yang mengarahkan dan membinbing mereka untuk menyesatkan manusia. Malahan lebih dahsyat lagi, iblis seolah-olah Tuhan bagi kelompok jin yang kafir. Mereka semua bergabung di bawah panji-panji iblis. Tetapi mereka meyakini bahawa tindakan mereka hanyalah merupakan khaya­Ian yang akan mencelakakan mereka sendiri.

Dawud: Bagaimana bo­leh begitu?

Jin: Itu rahsia, aku tidak boleh menyampaikannya ke­padamu sekarang. Mungkin - lain kali.
Dawud: Bagaimana me­ngenai bentuk masyarakat di kalangan jin?

Jin: Akan kusampaikan kepadamu sesuatu yang sa­ngat penting. Iblis mempunyai kerajaan besar: ada ketua kerajaan, menteri-menteri dan pejabat yang besar. Iblis mempunyai wakil-wakil, lima di antara­nya yang terpenting.

Pertama, golongan “Tsabar.” Puak ini selalu mendatangi orang yang sedang dilanda kesusahan atau tertimpa musibah, sama ada kematian anak atau kerabat, kehilangan harta dan sebagainya. Kemudian mere­ka akan membisikkan ke telinganya supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kedua adalah “Dasim.” Golongan ini selalu berusaha dengan segala cara untuk mencerai-beraikan ikatan perkahwinan, menanamkan rasa kebencian dan permu­suhan di kalangan suami­isteri, sehingga terjadi per­ceraian. Golongan ini sangat disayangi oleh iblis kerana kepatuhan dan kecekapannya menggoda manusia.

Ketiga adalah “Al­A’war.” Golongan ini adalah pakar-pakar yang sangat ahli untuk menjerumuskan manu­sia ke lembah zina. Mereka menghiasi bahagian bawah dari tubuh kaum wanita ketika mereka keluar rumah, se­hingga menimbulkan rang­sangan setiap lelaki yang memandangnya.

Keempat adalah “Mas­wath.” Golongan ini gemar menciptakan berita-berita bohong, fitnah dan adu dom­ba. Bahkan mereka kadang­kala menyamar sebagai manusia, mengabarkan suatu berita fitnah yang akhirnya menimbulkan permusuhan bahkan peperangan.

Kelima adalah “Zalna­bur.” Golongan ini sehari-hari tinggal di pasar-pasar. Mere kalah yang menimbulkan pergaduhan di antara sesama manusia. Mereka menyuruh supaya curang dalam timba­ngan dan menimbulkan keti­dakstabilan harga barangan.

Dawud: Apakah kelima­lima pembantu iblis itu masih hidup hingga sekarang?
Jin: Ya, ya, mereka masih hidup. Mereka memang diberi umur panjang. Sebahagian di antara kami ada yang berusia ratusan tahun, ada pula yang mencapai ribuan tahun.

Dawud: Ribuan tahun? Jin: Ya,ya. Di antara kami ada jin yang berumur tiga ribu tahun,, ada yang empat ribu tahun, lima ribu dan enam ribu tahun. Malahan ada yang usianya mencapai puluhan ribu tahun, walaupun jumlahnya terhad. Akan tetapi di kalangan syaitan, ada yang seperti iblis, hidup sejak zaman dulu, misalnya kelima­lima pembantu iblis yang kuceritakan tadi. Hingga sekarang mereka masih hidup.

JIN DI RUMAH
Dawud: Apakah engkau boleh melihat jin yang tinggal di rumahku?
Jin: Ya, saya boleh meli­hatnya. Di antara mereka ada yang bernama Sa’id dan Marjan, iaitu dua anak jin perempuan daripada pasa­ngan jin Zubaidah dan Muhammad.

Dawud: Apakah jin Muhammad dan keluarganya tidak terganggu dengan burung-burung yang tinggal di bumbung rumahku?

jin: Sepanjang hari mereka duduk di bumbung rumahmu tanpa terganggu sedikit pun. Ketika engkau menyiapkan makanan, me­reka turun dan ikut makan bersama. Ketika engkau selesai ma­kan dan mengang­kat pinggan mang­kuk, mereka me­ngucapkan “Ham­dalah” dan naik lagi ke atas rumah se­hinggalah tiba wak­tu makan malam. Bila mereka mahu tidur, mereka turun din tidur di mana saja: di kerusi, di permadani, di hala­mail rumah, di bilik dan di mana saja yang mereka kehen­daki.

Dawud: Apakah mereka tidak pernah meninggalkan rumah untuk suatu keperluan atau suatu perjalanan jauh?

Jin: Ya, mereka datang dan pergi. Malahan, kadang­kala mereka pergi untuk solat ke Masjidil Haram di Makkah atau Masjid Nabi di Madinah. Mereka pergi dan pulang dengan kelajuan bagaikan kilat.
JIN TIDUR DI BILIK KOSONG
Dawud: Apakah jin di dalam rumah tidak meng­ganggu?
Jin: Jin malahan membe­rikan keamanan kepada seisi rumah apabila penghuninya rajin melakukan amal­amal ibadat, teru­tama di malam ha­ri. Tetapi berhati­hatilah, jangan sampai engkau membiarkan salah satu dari bilik di dalam rumahmu kosong dari seba­rang aktiviti. Se­bab bilik yang di­biarkan kosong te­rus menerus, maka syaitan akan tidur di bilik itu.

Dawud: Maksudmu, bilik tidur yang kosong adalah bilik tidur syaitan?
Jin: Ya, benar. Setiap bilik yang dikosongkan ber­erti menjadi tempat tidur syaitan. Malahan syaitan juga kerap tidur di dalam bilik yang ada penghuninya.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI